Australië: Invloedrijke arts schaart zich aan de zijde van critici der mobiele telefonie.

maandag, 08 februari 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

De bekendste Australische arts, Dr Wright die als medisch commentator een veelgelezen mediarubriek onderhoudt, heeft zich geschaard bij de groeiende lijst van Australische artsen die publiekelijk hebben laten blijken bezorgd te zijn over het mogelijk verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren.

In zijn vraag en antwoord rubriek in de Sunday Tasmanian antwoordt hij letterlijk op de vraag of mobiele telefoons tot hersenkanker kunnen leiden :

''Mijn persoonlijk gezichtspunt is ja, hoewel de zaak nog niet beslist is. Helemaal zeker weten we het over ongeveer 15 jaar als nog een een paar honderdduizend mensen aan deze vreselijke ziekte ten gronde gegaan zijn. Elektromagnetische velden die uitgezonden worden door een bron zo dicht bij de hersenen moeten wel een negatieve invloed uitoefenen. Als je veel belt kies dan in ieder geval voor een apparaat waarbij de zender niet bij je hoofd gehouden hoeft te worden.''


Bron: The Sunday Tasmanian 7 febr. 2010

Dr. Wright, Australia's most known media medical commentator has
joined the growing list of Australian doctors who have publically
expressed concern over the possible link between mobile phone use and
brain tumours. The following is from Dr Wright's February 7, 2010
question and answer segment, published in the _Sunday Tasmanian._
*Mobile phone menace*
CAN mobile phones lead to brain cancers?
My personal view is yes, however the jury is still out. We'll know for
sure in about 15 years, when a few hundred thousand more perish from
this horrible disease.
Electro-magnetic waves emanating from a source so close to the brain
must have a negative impact.
If you are a high-volume user, at least use brands where the
transmitter is away from your head. Australians are among the world's
highest users of mobiles.

Voor het originele artikel zie:
www.emfacts.com/weblog/?p=1254 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie