Duitsland: Vakblad voor veiligheid en gezondheid op het werk waarschuwt voor mobiele telefonie

woensdag, 27 januari 2010 - Categorie: Berichten Internationaal

In een gedegen artikel in de laatste uitgave (2009-4) van het professionele Arbo tijdschrift 'Sicherheitsbeauftragter', het Duitse vakblad voor veiligheid en gezondheid op het werk, waarschuwt Dr. Günther Binder Straubenhardt voor de gevaren van mobiele industrie.

Net als bij asbest, waar als eersten de verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten alarm sloegen, tegen de geruststellende woorden van de overheid in, ziet men nu bij elektrosmog hetzelfde verschijnsel. Eerst trekken de verzekeringsmaatschappijen aan de bel, daarna de arbodiensten. Wanneer volgen de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en arbodiensten?

In het betreffende artikel (5 pagina's) gaat Dr. Binder uitgebreid in op de emissienormen (Grenzwerte) en de uitwerkingen van elektromagnetische velden op mens, dier en plant.

Als fysiologische aanwijzingen voor ontregeling van het biologisch systeem bij mensen beschrijft hij de veranderingen in het bloedbeeld en in hersengolven, de verstoringen in de melatonine- en calciumhuishouding en de bewezen gentoxiteit van de niet-ioniserende straling.

Bij de epidemiologische onderzoeken betrekt hij het Scandinavisch onderzoek van Mild (1998) over de dosisafhankelijke gezondheidsschadelijke effecten bij nagenoeg de helft van de digitaal bellende proefpersonen en de tweefasereactie van het immuunsysteem zoals beschreven door Szmigielski .

Eveneens brengt Binder Straubenhardt het rapport ter sprake dat door de EU is gepubliceerd onder de titel ''Late Lessons from Early Warnings'' www.eea.europa.eu/publications/environmental_issue_report_2001_22 .
In dit rapport worden de verschillende stadia bij nieuwe technologie (Asbest, PCB, röntgenstraling, DDT etc.) als volgt omschreven:

1. Euforie over het nieuwe product.
2. Vroege waarschuwingen.
3. Reclamecampagnes en het bagatelliseren door de industrie.
4. Betaalde opdrachten aan industrievriendelijke wetenschappers.
5. Ontstaan protestbeweging en schokwerking door getuigenissen van slachtoffers.
6. Ontkenning door de overheid.
7. Verwijzing naar het economisch belang.
8. Verwijzing naar de veiligheidslimieten (lees: emissienormen).
9. ''Paralyse door analyse'': vertragingstactieken door steeds maar weer nieuw onderzoek.
10. Productieverbod op grond van het stijgend aantal slachtoffers met hoge gevolgschade.

(Wat de huidige discussie met Big Telecom betreft bevinden wij ons waarschijnlijk in de langdurige fase 9 -red. Stopumts).

Tot slot citeert Binder Straubenhardt in zijn artikel de milieucommissie van de EU: ''Het zoeken naar een absolute wetenschappelijke zekerheid mag er niet toe leiden dat mensen die beschermd moeten worden het loodje leggen''.


Leest u het interessante Duitstalige artikel van arbeidsdeskundige Dr. Binder Straubenhardt in het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie