Frankrijk: Franse senaat stemt in met verbod mobiele telefoons op scholen (Upd+vertaling)

donderdag, 05 november 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bericht oorspronkelijk geplaatst 13 okt. 2009
Updated met Nederlandse vertaling 5 Nov. 2009
Updated met link naar Nederlandse vertaling van de Franse wetsteksten 3 jan. 2011

Op 7 oktober 2009 heeft de Franse Senaat ingestemd met een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen uit voorzorg vanwege de mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen.
Bovendien heeft de Senaat ingestemd met een reclameverbod voor mobieltjes aan kinderen beneden de 12 jaar. Deze leeftijdsgrens is met een amendement verhoogd tot 14 jaar.
Als verdere maatregelen om de blootstelling van de hersenen aan elektromagnetische straling zoveel mogelijk te beperken wordt het verplicht ieder mobieltje geschikt te maken voor handsfree bellen of uit te rusten met een oortje.


Bron: Le Monde 8 oct. 2009

Les sénateurs votent l'interdiction des téléphones portables dans les écoles

Le Sénat a interdit, mercredi 7 octobre, l'usage des téléphones portables dans les écoles maternelles, primaires et collèges, dans le cadre du projet de loi sur le Grenelle 2 de l'environnement, par mesure de précaution pour la santé des enfants.

Le Sénat a également relevé à 14 ans le seuil d'interdiction de la publicité pour les portables à destination des enfants, que le projet de loi du gouvernement avait fixé à 12 ans. Il a en outre prévu d'''assurer une plus grande protection des travailleurs amenés à utiliser quotidiennement des téléphones portables''.

Outre ces apports spécifiques du Sénat au Grenelle 2, la Haute Assemblée — qui devrait examiner ce texte jusqu'à jeudi, avant sa transmission à l'Assemblée nationale — a adopté les autres dispositions de l'article 72 du texte, visant à renforcer l'encadrement en matière d'ondes électromagnétiques : l'équipement des portables en kit mains libres ou oreillette, qui limitent l'exposition du cerveaux aux ondes, sera obligatoire ; les résultats des mesures sur les champs électromagnétiques émis par les équipements de télécommunications électroniques seront rendus publics ; les distributeurs d'électricité devront réaliser des mesures des champs induits par les lignes à haute et très haute tension, dont les résultats devront être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), qui les rendra publics

Voor het originele bericht zie:
www.lemonde.fr/planete/article/2009/10/07/le-senat-vote-l-interdiction-des-telephones-portables-dans-les-ecoles_1250738_3244.html .

Nederlandse vertaling:

Senatoren stemmen voor verbod mobiele telefoons op scholen

Op woensdag 7 oktober heeft de Senaat gestemd voor een verbod op het gebruik van mobiele telefoons in kleuterscholen, lagere scholen en hogescholen, onder het wetsontwerp “Ronde Tafel Milieu 2,” als voorzorgsmaatregel voor de gezondheid van kinderen.

De Senaat heeft ook de drempel voor een verbod op reclame voor mobieltjes voor kinderen verhoogd tot 14 jaar, van waar de regering dit eerder had vastgesteld op 12 jaar. Zij heeft de insteek om te ''zorgen voor een betere bescherming voor werknemers die dagelijks veel gebruik maken van de mobiele telefoon.”

Voor wat betreft de mobiele telefoons, waarvan het niveau van de blootstelling het hoogst is, suggereert Afsset het gebruik van een telefoon met lage Specific Absorption Rate (SAR) waarde, en een betere voorlichting van het publiek.

Naast deze specifieke bijdragen m.b.t de “Ronde Tafel 2”, heeft de Senaat - die deze tekst moet overwegen tot en met donderdag, voor toezending aan het parlement - andere bepalingen goedgekeurd van artikel 72 van de tekst, gericht op de versterking van het 'management van elektromagnetische golven: draagbare handsfree apparatuur of hoofdtelefoon, er wordt een verplichte limiet gesteld aan de blootstelling van de hersenen en de resultaten van metingen m.b.t. de elektromagnetische velden uitgestraald door elektronische communicatie apparatuur zal openbaar gemaakt worden, elektriciteit distributeurs zullen metingen van de veldlijnen veroorzaakt door hoogspanningslijnen vrijgeven, waarvan de resultaten jaarlijks worden voorgelegd aan het Franse agentschap voor de veiligheid van het milieu en arbeid (Afsset) die ze openbaar maakt.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie