IJsland: Ook daar hevig verzet tegen zendmasten voor mobiele telefonie.

vrijdag, 18 september 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: visir.is 17 sept. 2009

Óttast um börnin og berst gegn GSM-sendi

Andrína G. Jónsdóttir Íbúi í Grindavík hefur kært til bæjaryfirvalda uppsetningu á átján metra háum GSM-sendi í tuttugu metra fjarlægð frá húsi hans.
Byrjað var að reisa sendinn áður en hann var grenndarkynntur, en eftir kæru Guðmundar Sverris Ólafssonar er það ferli hafið. Guðmundur safnar nú undirskriftum gegn sendinum.......................


Een eerste computervertaling:
Angst voor kinderen en de strijd tegen de GSM-zender
Andra G. Jónsdóttir

Resident in Bray heeft een klacht ingediend bij bæjaryfirvalda installatie van achttien meter hoge GSM-zender op twintig meter van zijn huis.
Vanaf de zender te bouwen voordat hij werd bevorderd buurt, maar na klachten Sverris Gudmundur Ólafsson is dat proces begonnen. Guðmundur nu verzamelt handtekeningen tegen de zender.

''Ik heb kinderen en kleinkinderen, en lieve mij geen dergelijke straling. Dus is dónaskapur niet uitleggen aan mensen wat er op het verplaatsen voordat het project wordt gestart '', zegt Gudmundur. Op de top van alles is ingediend onjuiste tekeningen van síðb ontmoeting met mensen.
Hij wijst erop dat in ongeveer honderd meter van de mast Oorlog is Grindavík school, speelplaats voor kinderen in ongeveer zestig meter en de dosis voor kleuterschool. ''Het is hier Ungviðið ons min of meer onder deze,'' zegt hij.

Afar aspecten worden verdeeld onder wetenschappers over de effecten van GSM-golven op de gezondheid. Heersende mening in IJsland werd beschreven in de krant van gisteren, met een interview met afdelingshoofd bij Geislavörnum. Het wordt aangenomen dat de noodzaak tot voorzichtigheid, vooral voor GSM-gebruik van kinderen, maar toegepast op de EU-normen, die veel krachtiger golven kunnen dan in veel andere plaatsen.

Afgelopen najaar was het opzetten van een GSM-toren op de top van de Klébergsskóli Kjalarnesi. Andra G. Jónsdóttir leraar al snel gevonden voor de gevolgen van de zender, maar haar voorstellen niet hljómgrunn tussen de regelgevende instanties: ''Ik heb een zoon in het hoofd en was abnormaal moe en verkleumd na dag. Was het moeilijk zich te concentreren op mij, 'zegt ze.
Ook zij is veranderd gedrag door studenten: ''Zeer klárir jongens en toegewijde risico plotseling verbetering van zijn lezing en urðu eirð los, 'zegt ze. Andri is nu in ziekteverlof van het onderwijs.
Deze torens zijn nu in veel scholen, Pensioen en ziekenhuizen in de stad.
''Ik wilde Vinnueftirlitsins en ze vertelde me om naar de psycholoog. In de Laser Patrol zorg die zij zelf geen aangifte doen van andere dan die ze al hebben. ''
Tenslotte wilde Andra byggingafulltrúa in de stad. ''Hij zei dat hij niet had verleend, de vergunning en dat hij wist niet waar ik moet kijken. Ik denk dat er geen kaart brengen van hoe veel van deze torens zijn hier in Jakarta, ''zegt Andra.
klemens@frettabladid.is

Voor het originele artikel zie:
www.visir.is/article/20090917/FRETTIR01/787621215 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie