Duitsland: Interview met Prof. Karl Hecht (Upd. en ext. met Link CV Prof. Hecht)

dinsdag, 11 augustus 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

De arts en wetenschapper Prof. Dr. Med. Karl Hecht (1924) is in Duitsland de Eminence Grise op het gebied van het bio-elektromagnetisme. De emeritus hoogleraar neurophysiologie schreef naast 800 wetenschappelijke publicaties 45 boeken en bezit 28 patenten. www.hese-project.org/de/emf/WissenschaftForschung/showAuthor.php?lang=de&target=Hecht_Prof.%20em.%20Prof.%20Dr.%20med._Karl .

In het Duitstalige kwartaal-tijdschrift Provokant (02/09) verscheen een interview met Prof. Hecht.

Enkele opmerkelijke citaten uit het interview:

- Bij onderzoeken die geen bewijs hebben gevonden voor de schadelijke werking van de straling van mobiele telefonie is gewoon niet goed genoeg gezocht.

- Biologische effecten van deze straling zijn bij de wetenschap al decennia bekend.

- Studies die slechts een korte tijdspanne beslaan zijn weggegooid geld, weliswaar niet voor de telecomindustrie maar wel vanuit het oogpunt der gezondheidsbescherming. Zulke kortdurende onderzoeken zeggen niets over de schadelijke werking.

- Bijna 5 % van de bevolking is gevoelig voor electrosmog maar in plaats van mensen die overgevoelig geworden zijn te beschermen worden zij behandeld als psychiatrische patienten. Dat is mensonterend!.

- Onder invloed van elektromagnetische velden verandert ons EEG zowel in frequentie als in amplitude.

- Korte termijnstudies aan de man brengen als bewijs van onschadelijkheid grenst aan bedrog. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn.

- Het microwavesyndroom wordt al sedert 1932 in de literatuur beschreven. Het moet eens afgelopen zijn met de leugen dat de biologische werkingen van niet-ioniserende straling nog onvoldoende onderzocht zouden zijn.

- Niet iedereen wordt er ziek van maar over het algemeen komen de eerste ziekteverschijnselen nadat men 5 jaar onderhevig is geweest aan een elektromagnetische belasting.

- De lijst van symptomen is lang. Naast vermoeidheid, uitputtingsverschijnselen, slaapstoringen en depressie vindt men ook hoge bloeddruk, tinnitus en verhoogde bevattelijkheid voor infecties, hoofdpijn, geheugenzwakte en concentratieproblemen.

- Met de verkoop van de UMTS licenties heeft de overheid een groot deel van de gezondheid van de bevolking verkwanseld en haar plicht tot toepassing van het voorzorgspricipe verzuimd.

- De veldsterkte als maatstaf nemen voor emissienormen is een fout uitgangspunt van technici en natuurkundigen, veeleer moet ook de pulsering , frequentie en blootstellingsduur meegenomen worden bij de vaststelling van deze normen.

- De werking die uitgaat van zendmasten voor mobiele telefonie, mobieltjes, Dect telefoons etc kan al binnen 10 jaar vernietigende gevolgen hebben voor grote delen van de bevolking.

Leest u het volledige Duitstalige interview met Prof. Hecht in bijgaan PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie