Frankrijk: Wetsvoorstel van 23 parlementariërs ter vermindering van straling mobiele telefonie.

zondag, 26 juli 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Op 8 juli 2009 is in de Franse Assemblée National door 23 parlementariërs ''vanwege de gerechtvaardigde ongerustheid onder de bevolking waarmee de publieke machthebbers zich geconfronteerd zien'' een wetsvoorstel ingediend ter vermindering van de straling veroorzaakt door zendmasten van mobiele telefonie.

De voornaamste punten van het wetsvoorstel:

(Artikelen 1, 2 en 3.)
-Vermindering van de veldsterkte tot 0,6 V/m (zoals aanbevolen door de Bio-Initiative Group)
-Een afstand van 300 meter tot gevoelige gebouwen zoals scholen, crèches, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. (Deze afstand mag in stedelijke gebieden beperkt worden tot 100 meter).

(Hoofdstuk IV, punt 9,)
De lagere overheden (Burgemeester en Gemeenteraden) krijgen de bevoegdheid om antenne-installaties op hun grondgebied te weigeren.

Terwijl de Franse Parlementariërs zich inzetten voor de gezondheid van hun burgers zijn de Nederlandse Parlementariërs op vakantie of in slaap gesust door de heren ingenieurs en natuurkundigen van de Commissie EM velden van de Nederlandse Gezondheidsraad, een Commissie die een steeds grotere bedreiging vormt voor de goede naam en faam van die Gezondheidsraad.

Leest u het volledige wetsvoorstel in het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie