Frankrijk: Zegen pastoor nodig voor plaatsing antenne in kerktorens. Duitsland: religieuze ophef.

donderdag, 25 juni 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: Next-up.org 24 juni 2009

Uit een antwoord op 18 juni 2009 van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Franse Senaat blijkt dat in Frankrijk voor plaatsing van antennes in kerktorens de toestemming nodig is van de pastoor der parochie.

Vertaling van de oorspronkelijke Franse tekst:


Welkom in de Senaat
Een service site voor de burgers

13de wetsbesluit

Installatie van een mobiele telefonieantenne in de klokkentoren van een kerk

Vraag nr. 07728 van Dhr. Jean Louis Masson (Moselle –NI)

Gepubliceerd in de Staatscourant van 05-03-2009 – pagina 546

Dhr Jean Louis Masson vestigt de aandacht van mevrouw de Minister van Binnenlandse Zaken, Overzeese gebiedsdelen en Collectief grondgebied, op de zaak van een parochiekerk in de Elzas-Moezelstreek. De kerk behoort aan de gemeente, de pastoor echter heeft, uit hoofde van zijn functie, een recht op gebruik.
Hij vraagt haar of de burgemeester zomaar kan beslissen over de installatie van een mobiele telefoonantenne in de klokkentoren van de kerk of boven op het gebouw of de constructie ervan, zonder de toestemming en zonder ook maar enig overleg, noch met de pastoor, noch met de parochieraad.


Antwoord van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Overzeese gebiedsdelen en Collectief grondgebied

Gepubliceerd in de Staatscourant van 18-06-2009 – pagina 1529

Bij parochiekerken waarvan de gemeentes eigenaar zijn, behorende tot de openbare gebouwen van deze, behoort de toestemming voor het installeren van een mobiele telefoonantenne in de klokkentoren van de kerk of boven op het gebouw of de constructie ervan, tot de bevoegd-heid van de burgemeester, als verantwoordelijke voor het bestuur van de openbare gebouwen, waarop de antenne geplaatst zal gaan worden.

Echter, omdat de kerk is bestemd voor de eredienst, is voor deze beslissing de toestemming van de pastoor nodig, omdat deze verantwoordelijk is voor de parochie en hij de orde en veiligheid regelt van het gebouw.

Voor de originele Franse tekst zie:
www.next-up.org/pdf/Ministere_Interieur_Senat_Antennes_relais_et_Eglise_18_06_2009.pdf .

Ook in Duitsland is regelmatig beroering over zendmasten op kerktorens. Zie daartoe het bijgevoegde pdf-bestand uit de Südwest Presse van 24 juni 2009:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie