Frankrijk: Burgemeester van Clamart stelt zendmast op gemeentesecretarie buiten werking,

woensdag, 20 mei 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: Gemeente Clamart www.clamart.fr .

In opdracht van de Burgemeester van Clamart* Philippe Kaltenbach is begin mei de zendmast op de gemeentesecretarie van Clamart buiten werking gesteld, nadat daar vergeefs al drie jaar bij de provider Orange op aangedrongen was.
De burgemeester dreigt met dezelfde maatregel op andere gebouwen van de gemeente en wil geen zendmasten toestaan op privégebouwen die dichter dan 100 meter bij scholen of crèches staan.
(*Clamart is een voorstad van Parijs)


Onderstaand allereerst de letterlijke Nederlandse vertaling, daarna de originele Franse tekst.

Het gemeentebestuur van Clamart schakelt de antenne van Orange op zijn administratief centrum uit

Begin mei heeft het gemeentebestuur, gelet op het voorzorgbeginsel, de antenne van exploitant Orange op het dak van het gemeentelijk administratief centrum uitgeschakeld. Het gaat om een gebouw dat eigendom is van de gemeente Clamart in de Rue de Bretagne.

In mei 1997 sloot de toenmalige burgemeester van Clamart, Jean-Pierre Foucher, een overeenkomst voor 9 jaar tussen de gemeente en France Telecom, voor de plaatsing van antennes voor het mobiele netwerk Orange (voorheen France Telecom Mobile) op het dak van het gebouw. Sinds zijn verkiezing in 2001 besliste de nieuwe burgemeester van Clamart, Philippe Kattenbach, om de daken van de gemeentegebouwen van Clamart niet meer te verhuren aan telecombedrijven, en dat op particuliere gebouwen een afstand moet worden aangehouden van meer dan 100 meter tot een school of crèche (zie Europese aanbeveling 99/519 plus decreet nr. 2002-775).

De antennemast op het administratieve centrum staat echter in de nabijheid van twee scholen (scholen van de gemeente en de particuliere school St. Jozef) en niet ver van een crèche (Crèche Sainte Emilie). De stad heeft daarom dit verdrag op 21 oktober 2005 opgezegd. France Telecom moest de installatie uiterlijk 5 mei 2006 afbreken. De gemeente gaf aan de exploitant een periode van een jaar voor het vinden van een alternatieve locatie. Die termijn werd overschreden zonder verdere stappen van de exploitant. Na drie jaar heeft de gemeente besloten om begin mei de antenne zelf uit te schakelen.

Veel inwoners van Clamart klagen terecht over problemen ten aanzien van het Orange-netwerk. De gemeenteraad hoopt dat de exploitant snel een oplossing zal bieden.


La Ville désactive l’antenne-relais Orange sur le bâtiment administratif

Début mai, la Mairie a désactivé l’antenne-relais de l’opérateur Orange située sur le toit du centre administratif au nom du principe de précaution. Elle pourrait renouveler l’opération sur un bâtiment appartenant à Clamart Habitat et situé rue de Bretagne.

En mai 1997, Jean-Pierre Foucher, alors Maire de Clamart, établit une convention pour 9 ans entre la Ville et France Telecom, permettant l’implantation d’un relais pour le réseau de téléphonie mobile Orange (à l’époque France Télécom Mobiles) sur le toit du bâtiment administratif. Dès son élection en 2001, Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart, décide de ne plus louer de toitures de la Ville ou de Clamart Habitat à des opérateurs de téléphonie mobile et ne les autoriser que sur des bâtiments privés distant de plus de 100 m d’un établissement scolaire ou d’une crèche (cf. Recommandation européenne 99/519 + décret n° 2002-775).

Or, le centre administratif qui abrite l’antenne relais se trouve à proximité immédiate de deux écoles (l’école de la Mairie et l’école privée Saint-Joseph) et peu éloigné d’une crèche (la crèche Sainte Emilie). La Ville a donc dénoncé cette convention le 21 octobre 2005.

France Telecom aurait dû couper l’installation le 5 mai 2006. La Mairie a octroyé un premier délai d’un an pour permettre à l’opérateur de trouver un site de remplacement. Sans effet. Le délai a été renouvelé, sans plus d’effet. Après trois ans, la Ville a décidé de désactiver elle-même l’antenne relais début mai.

De nombreux Clamartois se plaignent légitimement de la difficulté à utiliser le réseau Orange. La Mairie espère vivement que l’opérateur leur proposera rapidement une solution

Voor het oorspronkelijke bericht op de website van de gemeente Clamart zie:
www.clamart.fr/pages/actualite/05_antenne.php .
Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie