Frankrijk: Zes steden conformeren zich vrijwillig aan de Bio-Initiative norm van O,6 V/m

maandag, 11 mei 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: .robindestoits.org 11 mei 2009

Zes steden in Frankrijk, Courbevoie (Hauts-de-Seine), Hérouville-Saint-Clair (Calvados), Le Vigan (Gard), Niergnies (Nord), Aumessas (Gard), Campestre (Gard), hebben vrijwillig besloten zich te conformeren aan een maximale veldsterkte voor mobiele telefonie van 0,6 V/m, een waarde die de groep onafhankelijke wetenschappers verenigd in de bio-Initiative groep hebben voorgesteld. Deze waarde garandeert een goede ontvangst van mobiele telefonie en komt tegemoet aan de wens tot betere bescherming der omwonenden.
Het voorstel wordt gesteund door de Vereniging van Franse Burgemeesters.


Nederlandse vertaling, daaronder de Franse tekst:

Zes gemeenten reeds vrijwillig te gaan tot 0,6 V/m
Bericht geplaatst door Blandine Paranque (Robin des Toits)

Dinsdag 12 mei 2009

Op de Grenelle* van mobiele telefonie heeft Robin des Toits een voorstel gedaan in het kader van gezondheidsvoorzorg voor het opzetten van een experimentele maximale drempel van 0,6 V/m, een waarde, die verdedigd wordt door onafhankelijke internationale wetenschappers.
Dit voorstel heeft de steun van de Vereniging van Burgemeesters van Frankrijk, en CRIIREM Ecologie Zonder Grenzen.

Verschillende gemeenten op het platteland en in stedelijke gebieden hebben zich al vrijwillig aangemeld: Courbevoie (Seine-Hautsde) Herouville-Saint-Clair (Calvados), Le Vigan (Gard), Niergnies (Noord) Aumessas (Gard), campestre (Gard).

Op dit moment zijn de maximale blootstellingsniveaus tussen 41 en 61V/m, maar Robin des Toits en vrijwillig toegetreden gemeentes willen het niveau van de blootstelling terugbrengen tot maximaal 0,6 V/m. Bij deze drempel werkt een mobiele telefoon normaal en wordt gezorgd voor een betere bescherming van de gezondheid van inwoners rond de antennes. Robin des Toits constateert dat als mensen goed zijn geïnformeerd, ze volledig voor de installatie van een draadloos systeem zijn, op voorwaarde dat het niveau niet boven 0, 6V/m uitkomt.

Tegenover het stilzwijgen van de exploitanten en de regering ten aanzien van deze voorstellen en om te bevorderen dat deze Grenelle leidt tot concrete resultaten, doet Robin des Toits, in coördinatie met de CRIIREM, een beroep op andere gemeentes om ook proefstad te worden voor het testen van de drempel van 0,6 V/m.

* Grenelle: een groot landelijk debat om op diverse terreinen te komen tot een duurzaam en milieuvriendelijk Frankrijk.

Deze 0,6 V/m ligt een factor 100 onder de Nederlandse UMTS norm, hetgeen betekent dat de stralingsintensiteit een factor 10.000 onder de Nederlandse norm ligt.


Villes pilotes à 0,6V/m : poursuivons le mouvement - 11/05/2009
Communiqué de Robin des Toits

Six communes déjà volontaires pour passer à 0,6V/m : poursuivons le mouvement

A l’occasion du Grenelle de la Téléphonie Mobile l’association Robin des Toits a proposé le 6 mai la mise en place d’expérimentation grandeur nature du seuil de précaution sanitaire de 0,6 V/m défendu par les scientifiques internationaux indépendants.

Cette proposition a reçu le soutien de l'Association des Maires de France, du CRIIREM, d'Ecologie Sans Frontière et de la Confédération Syndicale des Familles.

Plusieurs communes de zones urbaines et rurales sont déjà volontaires : Courbevoie (Hauts-de-Seine), Hérouville-Saint-Clair (Calvados), Le Vigan (Gard), Niergnies (Nord), Aumessas (Gard), Campestre (Gard).

A l’heure actuelle les seuils d’exposition maximum sont compris entre 41 et 61V/m mais Robin des Toits et les communes volontaires souhaitent que le seuil d’exposition ne dépasse pas 0,6 V/m. Ce seuil permettrait le fonctionnement normal du portable tout en assurant une bien meilleure protection sanitaire des riverains d’antenne. Sur le terrain, Robin des toits constate que lorsque les citoyens sont correctement informés, ils sont tout à fait d'accord pour recevoir l'installation d'un opérateur de téléphonie mobile, à condition que ce dernier garantisse un seuil indépassable de 0,6 V/m.

Devant le silence des opérateurs et du gouvernement devant cette proposition et afin que ce Grenelle débouche sur des résultats concrets, Robin des Toits, en coordination avec le CRIIREM lance un appel à candidature aux collectivités souhaitant également devenir ville pilote pour l’expérimentation du seuil de 0,6 V/m.


Voor het originele bericht zie:
www.robindestoits.org/Villes-pilotes-a-0-6V-m-poursuivons-le-mouvement-11-05-2009_a836.html .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie