YouTube als informatiebron: het internationale verzet tegen ziekmakende elektromagnetische velden.

woensdag, 08 april 2009 - Categorie: Berichten Internationaal

YouTube is een interssante moderne informatiebron, zonder dat daar wetenschappelijke waarde aan gehecht kan worden, van het internationale verzet in de samenleving tegen de ziekmakende elektromagnetische velden die de omwonende burgers opgedrongen worden.

Onderstaand een bloemlezing:

Telecomonderzoeker George Carlo (ex-Motorola) adviseert onmiddellijk te stoppen met deze draadloze techniek:
www.youtube.com/watch?v=QxtI_Z8RVVE .

De gemeente Saltzburg in Oostenrijk is daar al van overtuigd:
www.youtube.com/watch?v=_lBBIsV7I3I .
www.youtube.com/watch?v=cqqAQ3zB85Q .
www.youtube.com/watch?v=H34sQY_z034 .
www.youtube.com/watch?v=cIE_V0rrTMk .

Een popgroep NZtrillion uit Nieuw Zeeland met een rapnummer als waarschuwing (al eerder gepubliceerd op Stopumts):
www.youtube.com/watch?v=1WJCKgknZoE * .

In Frankrijk heeft men een rechter kunnen overtuigen dat bloed gaat klonteren bij de aanwezigheid van signalen van zendmasten. (Het beroemde Spaichingenonderzoek Berichten%20Nederland/275 .)
www.youtube.com/watch?v=DVB63ekjgFg .

De Directeur van het kanker instituut te Pittsburgh waarschuwt zijn medewerkers voor het gebruik van de mobile telefoon. Verhalen/2688 .
www.youtube.com/watch?v=WnY7utiMwG0 .

In Italië gaan burgers geregeld de straat op met spandoeken.
www.youtube.com/watch?v=yv3YN0uBoNg .

Ook in Engeland hevige protesten tegen de komst van zendmasten.
www.youtube.com/watch?v=sYJBSUpQX9g .

In Polen ondervinden veel burgers gezondheidsproblemen en protesteren massaal:
www.youtube.com/watch?v=MU4x9Z1R_nU .
www.youtube.com/watch?v=X4hVCndcK2Y .

En ook in Spanje gaan burgers de straat op:
www.youtube.com/watch?v=tCwjUcbySAI .
www.youtube.com/watch?v=lNW3xr0aNbc .
www.youtube.com/watch?v=AgROxQhp6-c .
www.youtube.com/watch?v=C0MnwdlyZQY .

In Roemenië gaat men eveneens de straat op in protest tegen zendmasten:
www.youtube.com/watch?v=uYNk2zl7CgE .

Er zijn ook techneuten die de straat op gaan om burgers laten horen wat schadelijk is:
www.youtube.com/watch?v=mnd0gL2FkvA .

In Chili protesteren burgers tegen eigenaren van gebouwen met zendmasten:
www.youtube.com/watch?v=c-uCkoqMhhU

In Canada gaan burgers geregeld de straat op en is de jeugd daar vaak op de hoogte.
www.youtube.com/watch?v=LvYtXSaVV-c

En uiteraard Nederland.
www.youtube.com/watch?v=QSedzESVrj4 .

Sommige burgers komen zelf in actie.
USA: www.youtube.com/watch?v=0lMzOej8NwM .
EGYPTE: www.youtube.com/watch?v=fTZ9cbKvY6s .
ENGELAND: www.youtube.com/watch?v=9sq0YcX8Ins .
SIDNEY: www.youtube.com/watch?v=-bcAoCVOfNk .

In India zijn veel mensen er al van overtuigd dat het zo niet goed gaat:
www.youtube.com/watch?v=xZzWxIxXSSs .

CDA ex-Staatssecretaris Pieter van Geel is al bezorgd omtrent de elektromagnetische velden bij de mensen thuis. Zie bij 5:10 wat er gezegd wordt:
www.youtube.com/watch?v=uTI1O4NuZKk .

De telecomproviders wisten bij de start van UMTS al dat er problemen zouden komen bij burgers.Vandaar het convenant waarin met de overheid werd afgesproken dat gezondheidsklachten geen reden mochten zijn tot het weigeren of verwijderen van zendmasten. In deze 5-delige video hoort u ex-telecommedewerkers daarover.
www.youtube.com/watch?v=a9B08MkaKHo .
www.youtube.com/watch?v=TTHVdLfPNUQ .
www.youtube.com/watch?v=azY-5-CaDzE .
www.youtube.com/watch?v=x-0QMwNZw_8 .
www.youtube.com/watch?v=vET2rJtnalk .

Aangenomen teksten van het Europees Parlement:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//NL.

50 Nederlandse artsen vragen om maatregelen te nemen:
www.youtube.com/watch?v=bEn0eri4iSU .

Belgie wacht niet en gaat een strengere maximale waarde aannemen om burgers te beschermen, inmiddels hebben te veel mensen duidelijk last van elektromagnetische straling::
www.youtube.com/watch?v=x3B2wJn94dI .
www.youtube.com/watch?v=ATyd8ATeRhg .
www.youtube.com/watch?v=Rjp1VAH7rSo .
www.youtube.com/watch?v=imgFCVF0OPo .
www.youtube.com/watch?v=NN-nbQ9-xFQ .

Enz. enz.enz... www.youtube.com/user/v093215 . enz...

Kwamen er ook zoveel vaak gesoigneerde en keurige burgers internationaal in verzet tegen de eerste stoomtreinen?Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie