Australië: Hoofd medische afdeling Universiteit Sydney pleit voor het ALARA principe.

donderdag, 13 november 2008 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: EMF facts 12 november 2008

Auteur: Sarah Benson

Op het ACRBR seminar 'Unplugged and Uncertain' dat op 12 november 2008 in Melbourne gehouden werd heeft de Australische hoogleraar Bruce Armstrong, befaamd kankerexpert en hoofd van de afdeling medische volksgezondheid op de Universiteit van Sydney, bij herhaling gepleit voor het toepassen van het ALARA principe (As Low As Reasonable Possible - Stopumts).
Prof. Armstrong deed deze oproep naar aanleiding van de tot nog toe bekend gemaakte resultaten van het Interphone onderzoek met name de verhoogde incidentie van glioma tumoren. Hij pleitte vooral voor toepassing van het ALARA principe waar het kinderen betreft en voegde er aan toe dat vervolgonderzoek noodzakelijk was.

Voor het oorspronkelijk bericht zie:
www.emfacts.com/weblog/?p=999 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie