Frankrijk: Rechtbank in Nanterre veroordeelt telecomprovider tot verwijderen antenne.

woensdag, 08 oktober 2008 - Categorie: Berichten Internationaal

In 2006 installeerde telecomprovider Bouygues een antenne-installatie in de onmiddellijke nabijheid van de woning der eisers in Tassin (Departement Rhone).

De rechtbank in Nanterre veroordeelde onlangs (op 18 sept. 2008) de telecomprovider tot het weghalen van de installatie in verband met ''potentieel risico voor de gezondheid''. Volgens de advocaat Richard Forget heeft deze veroordeling, de eerste in Frankrijk, precedentwerking.
De ontmanteling van de installatie moet binnen 4 maanden voltrokken zijn met een boeteclausule van € 100,- per dag. Bouygues moet de klagende partij € 30.490,- betalen wegens waardeverlies van het pand en € 8.000,- wegens verlies aan woongenot. Bovendien werd de provider veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

De rechtbank stelt in haar arrest dat uit de door de provider aangebrachte stukken niet blijkt dat het risico voor de gezondheid aantoonbaar afwezig is en neemt het de provider kwalijk dat geen enkel voorzorgsprincipe in acht genomen werd.

Bovendien stelt de rechtbank dat het bestralen van een buurman tegen diens wil risico inhoudt en gelijk staat met ernstige burenoverlast.

Opm. Stopumts:
Wij verwachten dat de precedentwerking grensoverschrijdende gevolgen zal hebben en wellicht de Nederlandse rechterlijke macht zal bewegen in toekomstige jurisprudentie zich niet klakkeloos te baseren op het standpunt van de Gezondheidsraad.


Het vonnis van de Franse rechtbank is nu in origineel beschikbaar en te downloaden via:

www.next-up.org/pdf/JugementTribunalNanterreRiverainsContreBouyguesTelecom18092008.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie