Zwitserland: Gedeeltelijke erkenning mogelijk schadelijke effecten EMF van draadloze communicatie

maandag, 12 augustus 2019 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: e-mail van een in Zwitserland wonende lezer van StopUMTS.
12 aug. 2019

Op Gigaherz is een interessante publicatie te vinden, hieronder in het
Nederlands vertaald. Het gaat om een passage uit een niet voor de
openbaarheid bestemd document van het Zwitserse Bundesamt für Umwelt,
gericht aan de kantonale regeringen.

Zie:
www.gigaherz.ch/5g-explosives-aus-dem-bafu/

Vertaling van deze passage:

Gezondheidseffecten van straling van de draadloze communicatie:
«Uit wetenschappelijk onderzoek beschikken we over min of meer goed
gefundeerde observaties, volgens welke er nog andere biologische
effecten bestaan die niet kunnen worden toegeschreven aan opwarming.
Volgens wetenschappelijke criteria is er voldoende bewijs voor
beïnvloeding van de hersengolven. En er zijn beperkte bewijzen van
verminderde doorbloeding van de hersenen, verslechtering van de
spermakwaliteit, destabilisatie van genetische celinformatie (DNA),
uitwerkingen op de genenexpressie (verband tussen genotype en
phenotype), geprogrammeerde celdood en oxidatieve celstress. Of dit
gepaard gaat met gezondheidsstoornissen, is niet bekend, net zo min
als eventuele drempelwaarden met betrekking tot de intensiteit en duur
van de straling.»

Een nieuw medicijn zou op grond van deze bewijzen meteen verboden
worden, Maar hier gaat het om de draadloze communicatie en is de
bevolking proefkonijn.
Alleen al het feit dat niet-thermische, biologische uitwerking genoemd
wordt, is bijzonder. Het lijkt hoopgevend, maar over de activiteiten
van de Zwitserse overheid en de universiteiten, ter bescherming van de
bevolking tegen de uitwerkingen van de draadloze communicatie en 5G,
hoeft men zich geen enkele illusie te maken. De telecomindustrie met
haar propaganda is te machtig en de economische belangen zijn te
groot. Natuurlijk zal beweerd worden dat de straling zwak is en dat
men zich geen zorgen hoeft te maken.

De offficiële versie van het Bundesamt für Umwelt is dan ook:
«Tatsächlich geben Menschen in der Schweiz an, unter
Elektrohypersensibilität zu leiden. Der Zusammenhang zwischen den
Beschwerden und den Funkstrahlen sei aber nicht erwiesen.»

P.N.Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie