Amerikaanse senator Blumenthal bezorgd over potentiële gezondheidsrisico’s 5G-technologie

maandag, 11 februari 2019 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.jrseco.com/nl/amerikaanse-senator-blumenthal-bezorgd-over-potentiele-gezondheidsrisicos-5g-technologie/
7 febr. 2019

Bron: Amerikaanse Senaat
Amerikaanse senator Blumenthal bekritiseert de FCC & FDA vanwege ontoereikende antwoorden op open vragen over de volksgezondheid. Draadloze providers geven toe dat er geen onafhankelijke wetenschappelijke studies lopen naar de veiligheid van 5G-technologie.

Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat over de toekomst van 5G draadloze technologie en de impact ervan op de Amerikaanse bevolking en economie, heeft de Amerikaanse senator Richard Blumenthal (Democraten Connecticut) zijn bezorgdheid geuit over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de potentiële gezondheidsrisico’s.

https://youtu.be/vZ5soLrvXFg

Blumenthal sprak een vernietigend oordeel uit over de FCC en de FDA – de overheidsinstanties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling – wegens het achterwege laten van onderzoek naar de veiligheid van 5G-technologie en het in plaats daarvan bureacratisch met de vinger te wijzen naar de industrie.

Weinig overtuigende reactie van de FCC

In december 2018 stuurden Blumenthal en de Californische afgevaardigde Anna Eshoo een brief naar FCC-commissaris Brendan Carr om antwoorden te verkrijgen op vragen naar de gezondheidsrisico’s van de nieuwe 5G draadloze technologie. Tijdens de hoorzitting van vandaag bekritiseerde Blumenthal Carr voor het achterwege laten van echte antwoorden, en in plaats daarvan simpelweg de “algemene statements van de FDA” te herhalen. Blumenthal heeft deze statements van de FDA daarbij bestempeld als “behoorlijk onbevredigend”. De PDF met Carr’s volledige antwoord is hier beschikbaar.

Tijdens een discussie met vertegenwoordigers van de draadloze industrie vroeg Blumenthal hen of de industrie studies heeft gefinancierd naar de veiligheid van 5G-technologie en de mogelijke link tussen elektromagnetische straling en kanker, en de vertegenwoordigers gaven toe van niet.

“Als je op de FDA-website kijkt, staat daar eigenlijk alleen een vluchtige en oppervlakkige verwijzing naar bestaande wetenschappelijke studies met de woorden: ‘De FDA heeft er bij de mobiele telefoonindustrie op aangedrongen om een aantal stappen te ondernemen, waaronder het financieren van aanvullend onderzoek naar mogelijke biologische effecten van de straling die door mobiele telefoons wordt uitgezonden’. Ik ben van mening dat Amerikanen het recht hebben om te weten wat de gezondheidseffecten zijn, zonder vooraf te bepalen wat de uitkomst van studies zou kunnen zijn, en dat ze ook een toezegging verdienen dát het onderzoek naar de openstaande vragen wordt gedaan,” aldus Blumenthal. “Dus mijn vraag aan u: Voor hoeveel geld heeft de industrie zich gecommitteerd om aanvullend onafhankelijk onderzoek te ondersteunen, en ik benadruk onafhankelijk onderzoek? Is dat onafhankelijk onderzoek aan de gang? Is er al een onderzoek afgerond? Waar kan de consument het vinden? En dan hebben we het over onderzoek naar de biologische effecten van deze nieuwe technologie.”

Aan het einde van de bijeenkomst concludeerde Blumenthal: “Er is dus echt geen onderzoek gaande. We zijn hier dus als het ware aan het blindvliegen, wat betreft gezondheid en veiligheid”.

In november 2018 publiceerde het National Toxicology Program de eindresultaten van de langste en duurste studie tot nu toe naar mobiele telefoons en kanker.
www.jrseco.com/nl/kan-straling-van-mobiele-telefoons-kanker-veroorzaken-ja-zegt-ntp-rattenstudie/
Dit onderzoek vond “enig bewijs” van een link met kanker, tenminste bij mannelijke ratten. Het onderzoek concentreerde zich evenwel uitsluitend op 2G en 3G technologie. Voor de nieuwste 5G draadloze technologie zullen nog veel meer nieuwe antennes en zenders worden geplaatst die lager bij de grond en dichter bij huizen en scholen zijn opgesteld. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevolgen van 5G-technologie voor de gezondheid en de FCC heeft ons niet kunnen uitleggen hoe zij kan stellen dat 5G veilig is.

Zie ook FCC: Captured Agency
www.jrseco.com/fcc-captured-agency/

Senator Michigan getuigt over gezondheidsrisico’s van 5G
www.jrseco.com/nl/senator-michigan-getuigt-over-gezondheidsrisicos-van-5g/

EU 5G Appèl: Wetenschappers waarschuwen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G
www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/

Vertaald door JRS

Hier het Engelse origineel:

www.jrseco.com/u-s-senator-blumenthal-raises-concerns-on-5g-wireless-technologys-potential-health-risks/ .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie