Miljoenen mobiele telefoons zullen in Frankrijk en internationaal van de markt moeten worden gehaald

woensdag, 11 april 2018 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/04/Hapi-30-9-april-Dutsch.pdf
5 april 2018

(Persbericht) Miljoenen mobiele telefoons zullen in Frankrijk en internationaal van de markt moeten
worden gehaald


Op 5 april 2018 kondigde de site ''60 Millions de Consommateurs'' aan dat Orange, operator voor
mobiele telefonie, 90.000 mobiele telefoons zou terugroepen van het model ''Hapi 30'' (gemaakt
door MobiWire en in 2017 op de markt gebracht).

Het Franse Nationaal Frequentie Agentschap (ANFR) stelt van zijn kant in een persbericht van 6 april
2018:

''Overeenkomstig artikel L43 II bis van de Post- en Elektronische Communicatiecode heeft ANFR op
22 januari 2018 de vennootschap MobiWire aangemaand alle passende maatregelen te nemen om
een einde te maken aan niet-naleving van de voorschriften die werden vastgesteld met betrekking
tot de reeds op de markt gebrachte en de nog niet op de markt gebrachte toestellen.

Tegelijkertijd heeft de ANFR ook het testrapport van de Hapi 30 gepubliceerd dat in april 2017 werd
opgesteld (niet ondertekend door het laboratorium en voorzien van de vermelding ''redactionele
wijzigingen'' in december 2017), waaruit blijkt dat de specifieke absorptieratio (SAR) van de romp de
reglementaire drempelwaarde van 2 W/kg (2,1 W/kg) overschrijdt.

Het Agentschap - dat controleert of de toestellen die in Frankrijk op de markt gebracht worden
voldoen aan de voorschriften - is geïnterviewd door Benjamin Douriez, adjunct-redacteur van ''60
miljoen consumenten''. Het Agentschap antwoordde dat dergelijke terugroepacties konden worden
herhaald en verwees naar zijn officiële website: ''We hebben overschrijdingen geregistreerd op een
paar andere telefoons, onthult Gilles Brégant, directeur-generaal van ANFR. ''Het Agentschap is bezig
de naleving van de voorschriften door de fabrikanten af te dwingen.”

Sinds juni 2017 en de komst van het nieuwe regeringsteam hebben we de minister van Ecologische
en Inclusieve Transitie, Nicolas Hulot, de minister van Solidariteit en Volksgezondheid, Agnès Buzyn
en de minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, schriftelijk verzocht de mobiele telefoons
die in contact met het lichaam de grenswaarden van 2 W/kg overschrijden terug te roepen om de
gezondheid van de gebruikers zo snel mogelijk te beschermen.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de actie die we al bijna twee jaar ondernemen met
betrekking tot deze volksgezondheidskwestie. Dr. Marc Arazi, voorzitter van ''Phonegate alerte'', gaf
in het interview met de journalist Jean-Jacques Bourdin, in de ochtendeditie van RMC op 6 april aan:
''Dit betreft miljoenen mobiele telefoons in Frankrijk, tientallen miljoenen in Europa, honderden
miljoenen internationaal”.

We zullen niet akkoord gaan met de ''regelgevingstruc'' om de honderden mobiele telefoons die vóór
2016 door de ANFR zijn getest en die voor de overgrote meerderheid de blootstellingsdrempels van
2 W/kg ver overschrijden in omloop te laten komen.

Ter herinnering: 9 van de 10 telefoons die in 2015 werden getest, overschreden de reglementaire
grenswaarden. Sommige bedroegen meer dan 7 W/kg volgens de Europese norm, of herberekend
volgens de Amerikaanse norm, meer dan 20 W/kg, wat tien keer meer is dan de drempelwaarden.
Dit betekent een risico voor de gezondheid en de veiligheid van gebruikers.

Zie de ANFR-testrapporten voor mobiele telefoons en de FCC-equivalenten in hun geheel.

Deze smartphones behoren nog steeds tot de best verkochte en worden door miljoenen Fransen,
waaronder veel kinderen, gebruikt. ''Dit is een belangrijke volksgezondheidskwestie en we moeten
onze ambtenaren direct waarschuwen voor de zeer ernstige gevolgen als ze stilzitten.

Het staat vast dat ''Phonegate Alert'' vastbesloten is om alle juridische consequenties te trekken als
de regerende ambtenaren hun politieke verantwoordelijkheid niet nemen, zei Jérôme Karsenti, een
van de advocaten van de juridische afdeling die de vereniging adviseert.

Tegelijkertijd hebben onze internationale partners gereageerd op deze historische primeur. Dr. Devra
Davis, voorzitter van de Environmental Health Trust, zei: ''Dankzij Dr. Arazi wordt de wereld zich
bewust van het feit dat telefoons niet veilig zijn, vooral wanneer ze dicht bij het lichaam worden
gebruikt. Uit de rapporten van het Franse testagentschap blijkt dat telefoons in contact met het
lichaam de huidige grenswaarden in aanzienlijke mate overschrijden. We moeten ophouden met
experimenteren op onze kinderen en onszelf. Studies van de Cleveland Kliniek en vooraanstaande
instellingen in Australië en India tonen aan dat mannen die gezonde kinderen willen hun telefoons
uit hun broekzak moeten houden. Het is van vitaal belang dat alle openbare onderwijsinstellingen
eenvoudige gebruikershandleidingen ontwikkelen voor de miljoenen gebruikers van mobiele
telefoons over de hele wereld over hoe ze de blootstelling kunnen beperken.''

We hopen volgende week al door de betrokken ministers te worden ontvangen, zodat we zo snel
mogelijk een reeks voorlichtings- en beschermingsmaatregelen in Frankrijk en Europa kunnen uitvaardigen.

Contactpersoon: Dr. Marc Arazi, voorzitter van de ''Alerte Phonegate'':

Pierre Le Hir (Le Monde, 23 december 2016) ''Soupçons sur les ondes des téléphones portables'' is de
vader van deze term.

Voor alle links in dit persbericht zie het origineel (de link bovenaan)

Voor de Engelse tekst zie:

www.phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/04/Phonegate-Alert-press-release-9-April-Rev-1.pdf
en
ehtrust.org/millions-of-mobile-phones-will-have-to-be-withdrawn-from-the-market-4-6-2018-press-release-phonegate/

Voor de Franse tekst zie:
www.phonegatealert.org/2018/04/09/communique-phonegate-des-millions-de-telephones-portables-vont-devoir-etre-retires-du-marche-en-france-et-a-linternational/ .

Zie ook:
Berichten%20Internationaal/11386/redir
en
www.emfsurveys.co.uk/uncategorized/large-scale-recall-of-phones-in-france-safety-limits-exceeded/

Voor nieuwe info zie::
safbaby.com/phonegate-breaking-news-9-out-of-10-cell-phones-pose-unsafe-radiation-health-risk/?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Safbaby.com&utm_content=%23PhoneGate%20Breaking%20News:%209%20out%20of%2010%20Cell%20Phones%20Pose%20Unsafe%20Radiation%20Health%20Risk
8 juni 2018Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie