The EU 5G appeal, undersigned by 247 scientists and doctors from 42 countries

dinsdag, 01 januari 2019 - Categorie: Berichten Internationaal

Recente update: www.5gappeal.eu/
1 jan. 2019

Bron 1: www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf
13 sept. 2017
Bron 2: europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf
10 aug. 2017
Bron 3: www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

This appeal recommends a moratorium on the roll-out of the fifth generation, 5G,
for telecommunication until potential hazards for human health and the environment have been fully investigated by scientists independent from industry. 5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on top of the 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telecommunications already in place. RF-EMF has been proven to be harmful for humans and the environment.

Bron 4: www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/
met daarin de toevoeging:
Antwoord van de Europese Commissie
In vraag E-003975/2018:
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003975_EN.html
van Nicola Caputo (S&D) wordt de Europese Commissie verzocht of zij van plan is een Europese taskforce op te richten van onafhankelijke en onpartijdige wetenschappers op het gebied van elektromagnetische velden, om de gezondheidsrisico’s te onderzoeken. In haar antwoord
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003975_EN.html
verklaart de Europese Commissie dat “krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie de primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking tegen mogelijke schadelijke gevolgen van elektromagnetische velden bij de lidstaten blijft berusten, met inbegrip van de keuze van de te nemen maatregelen op basis van leeftijd en gezondheidstoestand”.

Zie ook:
europaem.eu/attachments/article/120/2017-08_EU_5G_Appeal_10_August_2017.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie