USA: Waarom de levensverwachting van Amerikanen daalt

zondag, 18 december 2016 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.nrc.nl/nieuws/2016/12/11/levensverwachting-amerikaan-daalt-5748829-a1536103
11 dec. 2016


Volksgezondheid
De levensverwachting van Amerikanen is vorig jaar licht gedaald, voor het eerst sinds 1993. Obesitas en armoede zijn boosdoeners.


De levensverwachting van inwoners van de Verenigde Staten is voor het eerst in ruim twintig jaar afgenomen. De levensverwachting van Amerikaanse kinderen geboren in 2015 komt uit op 78,8 jaar, berekende het National Center for Health Statistics. Dat is dik een maand minder dan waar Amerikaanse kinderen van een jaar eerder nog op mochten rekenen.

De levensverwachting voor pasgeboren kinderen wordt berekend aan de hand van de sterfte in alle leeftijdscategorieën van de huidige bevolking van een land. Daarmee zijn het voorspellingen en geen cijfers van de daadwerkelijke levensduur. De levensverwachting is een belangrijk cijfer voor wie iets wil weten over de kwaliteit van leven, welzijn en de gezondheidszorg in een land.

De levensverwachting loopt nu iets terug doordat de sterfte door acht van de tien voornaamste doodsoorzaken in de Verenigde Staten zijn gestegen. Het aantal Amerikanen dat overleed aan hart- en vaatziekten, chronische longziekte, diabetes, nierziekte, alzheimer, ongelukken en zelfdoding steeg flink in 2015.

Voorbode

De nieuwste dip is weliswaar bescheiden in vergelijking met die twee voorgaande, maar deze volgt op drie jaar van relatieve stagnatie. Deskundigen zijn daarom bang dat dit een voorbode is van een omslagpunt in de toch al niet beste levensverwachting in de VS.

Een daling van 0,1 procent van de levensverwachting is „enorm”, zei universitair hoofddocent gezondheidspolitiek en -management Peter Muennig van Columbia University in New York tegen de Amerikaanse krant USA Today. In vergelijking met andere westerse landen lijkt het „een uniek Amerikaans fenomeen”, zei Muennig. Alles bij elkaar vindt hij de cijfers „zeer alarmerend”.

Overgewicht, vergrijzing en een verslechterende economische situatie zijn de achterliggende oorzaken voor de hogere sterfte door die doodsoorzaken.

Traditioneel stijgt de Amerikaanse levensverwachting (net als in andere westerse landen) gestaag. Soms is er even een dip. Dat gebeurde in 1980 (toegeschreven aan een omvangrijke griepepidemie) en in 1993 (verklaard met de sterfte aan aids, waartegen nog geen goede medicijnen waren).

Voorbode

De nieuwste dip is weliswaar bescheiden in vergelijking met die twee voorgaande, maar deze volgt op drie jaar van relatieve stagnatie. Deskundigen zijn daarom bang dat dit een voorbode is van een omslagpunt in de toch al niet beste levensverwachting in de VS.

Een daling van 0,1 procent van de levensverwachting is „enorm”, zei universitair hoofddocent gezondheidspolitiek en -management Peter Muennig van Columbia University in New York tegen de Amerikaanse krant USA Today. In vergelijking met andere westerse landen lijkt het „een uniek Amerikaans fenomeen”, zei Muennig. Alles bij elkaar vindt hij de cijfers „zeer alarmerend”.

In internationale vergelijkingen, zoals die van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, is de levensverwachting in de Verenigde Staten flink lager dan in andere westerse landen. De VS staat in de ranglijst tussen Cuba en Costa Rica, onder vrijwel alle Europese landen, inclusief Australië en Japan. Nederlanders hebben met 81,9 jaar een drie jaar hogere levensverwachting dan Amerikanen. Japan heeft met 83,7 jaar de hoogste levensverwachting ter wereld, en Sierra Leone met 50,1 jaar de laagste.

Het enige lichtpuntje dat de Amerikaanse levensverwachtingsonderzoekers zien, is een verminderde sterfte aan kanker, na hartziekten de grootste doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Die daling komt door betere preventie, vroege opsporing en betere behandeling.

In de Verenigde Staten steeg het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in 2015 met 1,2 procent, tot 733,1 doden per 100.000 inwoners. Bij detailanalyse blijkt dat de grootste toename in sterftecijfers optrad bij zwarte mannen (0,9 procent), blanke mannen (1 procent) en vooral blanke vrouwen (1,6 procent). Sterftecijfers voor latino’s veranderden nagenoeg niet.

Aidsepidemie

In een wetenschappelijk artikel dat een jaar geleden verscheen in PNAS waarschuwden economen Angus Deaton en Anne Case van Princeton University al dat er een opvallende toename was van sterfte en ziekte onder blanke Amerikanen. Het gaat met name om laagopgeleide mensen van middelbare leeftijd die in toenemende mate verslaafd raken aan alcohol en drugs. Behalve doden door alcoholvergiftiging of overdoses, krijgen mensen in deze groep chronische ziekten en plegen vaker zelfmoord. Het extra aantal doden hierdoor is vergelijkbaar met het aantal slachtoffers die de aidsepidemie heeft veroorzaakt, schreven Deaton en Case.

De steeds toenemende stralingsbelasting heeft duidelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid en zal daarom eveneens bijdragen aan de dalende levensverwachting.

Het commentaar van a.Healthylife.nl op voorgaande artikel:


Beste lezer,
De afgelopen week meldden de media dat de levensverwachting van pasgeboren Amerikanen is afgenomen. Hiermee is er een eind gekomen aan de trend van het alsmaar ouder worden. De oorzaak van het probleem wordt door wetenschappers gezocht in het verschijnsel overgewicht.

In de middeleeuwen werd een Nederlander gemiddeld 37 jaar oud, terwijl de meeste mensen ruim 70 werden. Dit grote verschil tussen gemiddelde sterfteleeftijd en de leeftijd waarop de meesten stierven komt doordat velen op zeer jonge leeftijd stierven aan infecties of ziektes, wat de gemiddelde sterfteleeftijd dus sterk naar beneden haalde. Alleen al de kindersterfte in die tijd wordt geschat op een percentage ergens tussen de 30 en 50%. Vele kinderen overleden al tijdens de bevalling.

Eigenlijk is de levensverwachting niet zo interessant om naar te kijken, want waar het om gaat, is het aantal jaren die in een goede gezondheid worden doorgebracht. Dit aantal is al decennialang dalende. We worden wel steeds ouder, maar het aantal gezonde jaren daalt jaar na jaar. We worden steeds jonger ziek en weten vervolgens het leven met medicijnen en kunstgrepen steeds langer te rekken. Volgens de overheid hebben 8 miljoen Nederlanders één of meer chronische ziektes. De helft van Nederland is dus chronisch ziek. Van de mensen boven de 75 is zelfs meer dan 90% chronisch ziek.

We zijn met ons allen de farmacie, de staatskas en de zorgverzekeraars behoorlijk aan het spekken. Er worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan de zorg, en dit stijgt alleen maar. De moderne geneeskunde heeft geen antwoorden op chronische klachten. Er worden voornamelijk symptomen behandeld, waardoor levenslange medicatie vaak verplicht is. Dat stoort me enorm, omdat het vaak ook zonder medicijnen kan. William Cortvriendt heeft dat bewezen in het TV programma Hoe word ik 100, waarin de deelnemers al na enkele weken medicijnvrij waren. We moeten echt af van de symptoombestrijding en de oorzaken bij de wortel aanpakken.

Artsen leren tijdens hun studie voornamelijk over medicijnen, maar over voeding wordt nauwelijks gesproken. Ik was recent nog bij arts Frits van der Blom en heb hem in een video gevraagd hoeveel uur hij tijdens zijn opleiding les heeft gehad over voeding:

Wetenschappers denken vaak in details, maar de natuur werkt vanuit het geheel. Eén klacht of ziekte is vaak een symptoom van een langdurige verstoring in het lichaam. Het is niet in balans. Ziekte is een teken van disbalans. Vaak komen klachten niet alleen en ontstaan er meerdere tegelijkertijd. Als het lichaam wordt gegeven wat het nodig heeft, dan kan het vaak zelf herstellen. Het lichaam wil graag terug naar de blauwdruk. Alle delen van het lichaam genezen dan meestal tegelijkertijd, omdat alles met elkaar samenhangt. Een medicijn heeft vaak meerdere bijwerkingen om dezelfde reden: in het lichaam staat alles met elkaar in verbinding.

Van alle bevolkingsgroepen worden Japanners het oudst. Je zou zeggen dat dit komt door hun goede genen, maar dat blijkt toch niet het geval. Als een Japanner naar het westen verhuist, slaan de moderne beschavingsziektes meestal al snel toe.

Japanners hebben de gewoonte om minder te eten. Wat ze eten bestaat veelal uit groente, gefermenteerde voeding en soms een beetje vis. Vlees en zuivel staan daar nauwelijks op het menu. Japanners eten per maand ruim 100 verschillende voedingsmiddelen, terwijl dat in Nederland blijft steken op een schamele 45. Ook drinken Japanners veel groene thee. Mensen die oud worden, hebben vaak veel antioxidanten genuttigd. Het belangrijkste van de Japanners is misschien wel dat ze erg sociaal zijn en dat ze een doel hebben. Iets om voor te leven, geeft het bestaan zin. Heb je verbinding met de maatschappij, of leef je geïsoleerd van het geheel?

Ruim de helft van de Nederlanders is te dik. Dit gaat vaak gepaard met diabetes, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten en een ongezonde ratio van de cholesterolwaardes. Ook kan overgewicht bijdragen aan het ontstaan van kanker. Overgewicht gaat meestal niet weg door simpel te sporten en alleen maar salades te eten. Daar is meer voor nodig. Kennis van zaken, de wil om gewoontes te veranderen en ook de durf om psychische belemmeringen te erkennen.

Op zondagmiddag 8 januari zal ik mijn nieuwe lezing Afvallen zonder honger voor het eerst geven. We beginnen het jaar dus goed, want velen willen in januari de decemberkilo’s graag kwijt en het is tegelijk ook het eerste seminar van Edusana! Vorige week vertelde ik al dat de naam weekendagenda ons niet meer past. We willen breder en professioneler gaan, en daar past de naam Edusana beter bij. Edusana komt uit het Latijn en betekent les over gezondheid. We willen nog lange tijd vele lezingen, trainingen en seminars over gezondheid gaan organiseren.

Als je voor jezelf een gezonder gewicht wilt hebben, of je cliënten beter wilt helpen, dan kan ik je zeker aanraden om ook te komen naar deze leerzame middag. Ik heb er zelf al erg veel zin in. Klik hier voor meer informatie.

Een gezonde week,
Juglen ZwaanLees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie