Zwitserland : Alle wollen Handys – die Strahlen will niemand (en stralingslimieten)

vrijdag, 09 december 2016 - Categorie: Berichten Internationaal

Bron: www.20min.ch/schweiz/news/story/Alle-wollen-Handys--ndash--die-Strahlen-will-niemand-26977246
8 dec. 2016

Beperking van de stralingslimieten door de Zwitserse Eerste Kamer,
een positieve ontwikkeling.
Met onderaan uitleg van een in Zwitserland wonende Nederlander.


Der Ständerat verteidigt die strengen Schweizer Grenzwerte für
Mobilfunkantennen. Für den Nationalrat behinderte die aktuelle Regelung den
technologischen Fortschritt.


Das Thema bewegt: Noch nie hätten sie so viele Zuschriften aus der
Bevölkerung erhalten, sagten viele Ratsmitglieder. Der Ständerat sprach sich
schliesslich nach intensiver Diskussion gegen eine Anhebung des
Grenzwertes für Mobilfunk-Antennenstrahlung aus.

Am Ende war es aber ein knapper Entscheid: Der Ständerat lehnte den
Vorstoss mit 20 zu 19 Stimmen bei 3 Enthaltungen ab. Die Motion ist damit
erledigt. Der Nationalrat wollte den Bundesrat beauftragen, die Verordnung
über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung zu revidieren. Aus seiner
Sicht sind die Auflagen heute zu einschränkend.

Auch im Ständerat sahen das viele so. Das Mobilfunknetz müsse so rasch wie
möglich modernisiert werden, forderten die Befürworter. Eine gute
Mobilfunkqualität sei ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Obwohl die Schweiz
aktuell eines der modernsten Netze besitze, drohe sie ins Hintertreffen zu
geraten, sagte Kommissionssprecher Hans Wicki (FDP/NW).

Viele Anlagen hätten den Grenzwert ausgeschöpft. Werde dieser erhöht,
könne auf den Bau tausender zusätzlicher Anlagen verzichtet werden, gab
Wicki zu bedenken. Das sei auch für elektrosensible Personen besser. Zudem
habe die Schweiz im europäischen Vergleich heute strenge Grenzwerte.

Bedenken ernst nehmen

Die Gegnerinnen und Gegner warnten vor möglichen gesundheitlichen
Auswirkungen. Der Organismus reagiere erwiesenermassen auf Strahlungen
weit unter dem Grenzwert, sagten sie. Das Ziel lasse sich auch auf anderem
Weg erreichen, zum Beispiel mit Glasfaserkabeln.

Das Parlament müsse die Bedenken und die Gesundheitsprobleme vieler
Menschen ernst nehmen, forderte Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG). Die
gesundheitlichen Auswirkungen der nichtionisierenden Strahlung seien unklar,
und im Zweifel müsse die Gesundheit höher gewichtet werden.

Heute gebe es schlicht noch nicht genügend Langzeitstudien um zu belegen,
dass die erhöhte Strahlung unbedenklich sei. Laut der
Weltgesundheitsorganisation sei die Strahlung möglicherweise Krebs erregend.

Zie verder de link bovenaan en onderstaande mail die een andere lezer uit
Zwitserland ons toezond:


De motie voor de verhoging van de Zwitserse blootstellingslimieten is
uiterst krap in de Ständerat afgewezen. Zie mijn tekst hieronder.

Zwitserse Ständerat (Eerste Kamer) zegt nee tegen massieve verhoging
van de straling van zendmasten

Op 16 juni 2016 heeft de Zwitserse Nationalrat (Tweede Kamer), met een
vrij krappe meerheid, een motie aangenomen die toelaat dat het
zendvermogen van telecomzenders ongeveer 11 keer zo hoog wordt (in
Veldsterkte V/m 3,5 keer). Bovendien zou de bevolking nog minder
recht op bezwaarmaking tegen plaatsing van nieuwe zenders krijgen.
Door de enorme groei van alle draadloostoepassingen beginnen de
bestaande blootstellingslimieten de telecomindustrie te storen. En het
plaatsen van steeds meer nieuwe zenders stuit op bezwaren in de
bevolking.
Zie:
Berichten%20Internationaal/10004/zwitserland_nationalrat_will_grenzwerte_f%C3%BCr_mobilfunkantennen_erh%C3%B6hen

Deze motie is nu op 8 december 2016 in de Ständerat met een zeer
krappe meerderheid (20 tegen 19 stemmen met 3 onthoudingen) afgewezen!
Zie:
www.gigaherz.ch/ruedi-nosers-wahnsinnsidee-ist-vom-tisch/

Het bijzondere van dit resultaat is, dat het tot stand kwam met de
hulp van een ongekende weerstand in de bevolking. Er kwam een
internetpetitie met ca. 5000 handtekeningen bijeen. Daarnaast waren er
brieven aan alle leden van de Ständerat, o.a. van de bouwbiologen en
de milieu-artsen, met een dringend verzoek deze motie niet aan te
nemen. En bovendien heeft een meerderheid van de Ständerat zich niet
door de grootschalige propaganda van de industrie om de tuin laten
leiden.

De argumenten van de industrie waren bekend:
(1) Zwitserland dreigt de boot te missen.
(2) Zwitserland heeft tien keer strengere blootstellingsimieten als
het buitenland.
(3) Er is een ''matige'' verhoging met een factor 3,5 nodig, opdat de
industrie in haar ontwikkeling niet gehinderd wordt. Daarmee is
Zwitserland altijd nog veel strenger dan het buitenland.
(4) Ook in het buitenland zijn geen negatieve gezondheidseffecten bekend.

Deze argumenten zijn misleidend (zie hieronder):

(1) De dichtheid van digitale draadloze apparatuur (smartphones,
tablets, WiFi-routers, enz.) en zenders is in Zwitserland één van de
hoogste ter wereld. En een onafzienbare reeks van nieuwe
draadloostoepassingen wordt voortdurend uitgedacht. Nieuw komt nu het
Internet der dingen. Van een achterstand is geen sprake.

(2) De bedoelde blootstellingslimieten zijn waarden voor binnenruimtes
waar gewoond en gewerkt wordt. Deze limieten voor binnenshuis zijn in
het buitenland niet gedefinieerd en kunnen dus ook niet vergeleken
worden. Bovendien zijn ze zo royaal, nl. ook nog veel te hoog, dat de
telecom er tot nog toe niet al te veel door gehinderd werd. De
straling van de telecomzenders wordt nl. in binnenruimtes automatisch
zwakker. Er is geen sprake van tien keer strengere
blootstellingsimieten. Metingen tonen aan dat de stralingssituatie in
het binnen- en buitenland ongeveer dezelfde is. De Zwitsers zijn niet
beter beschermd dan de bewoners in het omliggende buitenland. De
situatie in Zwitserland is niet beter. En de mate van
gezondheidsklachten als gevolg van de straling van de telecomzenders
is dezelfde.

(3) Een factor 3,5 in veldsterkte betekent een factor 11 in vermogen.
Dit is alles behalve een matige verhoging. Als de telecomzenders
wegens de gigantische groei van de zendapparatuur zoveel sterker gaan
stralen, wordt Zwitserland het land met de grootste hoogfrequente
stralenbelasting van Europa.

(4) Er bestaan honderden onderzoeken die wel degelijk negatieve
gezondheidseffecten (daaronder kanker) aantonen. Deze onderzoeken
worden echter door de industrie voor ''niet-wetenschappelijk'',
gebrekkig, ondeugdelijk of vervalst verklaard.

De verhoging van de blootstellingslimieten is voorlopig van de baan.
Vermoedelijk gaat de industrie het nu eerst met grote aantallen
microzenders proberen, zoals die op talloze plaatsen intussen al
geïnstalleerd zijn.

Goed om te lezen dat er ook in Zwitserland oppositie is tegen de
megalomane plannen van de telecomindustrie, voor welke industrie
het woord gezondheid onbekend is. Ook goed om te lezen dat de
Zwitserse Eerste Kamer luistert naar de oppositie en gezondheidsaspecten
serieus neemt.

Hierna werd ons nog de volgende informatie toegezonden:
Ten eerste de link naar de open brief van de ''Schweizerische
Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener'' Gigahertz.ch naar de
Zwitserse Eerste Kamer:

www.gigaherz.ch/offener-brief-an-den-staenderat/
24 nov. 2016

Ten tweede nadere informatie over de blootstellingslimieten
in Zwitserland:

Wat betreft die blootstellingslimieten:

Er wordt niet gekeken naar de soort of vorm van het signaal (GSM,
UMTS, LTE). De blootstellingslimiet is afhankelijk van de frequentie.
De overweging is, dat hogere frequenties minder in het lichaam
binnendringen. Er worden uitsluitend effectieve (thermische) waarden
gemeten.

Aangezien in Zwitserland de soorten signaal niet meer aan de
frequentie gebonden zijn, kun je dus ook niet meer spreken van de
limiet voor UMTS. UMTS kan bv. op 900 of op 1800MHz uitstralen, al
naar gelang de beschikbare frequentie. LTE is wijd verbreid. 400MHz
wordt gebruikt voor politie, etc.

De algemene limieten in Zwitserland zijn gebaseerd op de limieten van
de ICNIRP. Hier geldt het dogma dat biologische effecten niet bestaan.
Alleen de thermische effecten (opwarming van het weefsel) worden
gerekend. Dat leidt tot absurde limieten. Ze zijn afhankelijk van de
frequentie (indringdiepte in het menselijk lichaam).

800MHz 39V/m
900MHz 42V/m
1800MHz 58V/m
2100MHz 61V/m
2600MHz 61V/m

Gecombineerde installaties hebben een intermediaire limiet
(''Summierungsvorschriften'').

Voor de woon-, werk- en slaapruimtes (''Orte mit empfindlicher
Nutzung'') gelden die beroemde Anlagegrenzwerte waarover nu afgestemd
werd. Buiten Zwitserland zijn voor zulke ruimtes zover mij bekend niet
zulke limieten gedefinieerd. Ze kunnen niet met de algemene limiet van
de ICNIRP vergeleken worden, al wordt dat door de industrie maar al te
graag gedaan. Ook hier geldt het dogma dat biologische effecten bij
inachtname van de blootstellingslimieten niet bestaan: ''Uw hoofdpijn
of slapeloosheid is psychosomatisch. U lijdt aan Elektrophobie,
Nocebo-effect''.

De Anlagegrenzwerte zijn zo ruim bemeten dat ze de bevolking, in ieder
geval tot nu toe, niet veel voordeel hebben gebracht en zijn daarom
min of meer bedrog. Vooral als wordt beweerd dat de limieten in
Zwitserland tien keer strenger zijn als in het buitenland. Het is nl.
zo dat binnenshuis de stralingswaarden door demping en afwijkende
zendrichting automatisch lager zijn. Ook zonder die Anlagegrenzwerte.
In Nederland en Zwitserland meet ik op een aantal plaatsen binnenshuis
ongeveer dezelfde stralingswaarden van de telecomzenders.

Nu beginnen echter die Anlagegrenzwerte in Zwitserland de
telecomindustrie te belemmeren. Dat is de reden dat men ze wilde
verhogen. Want de andere mogelijkheid, het plaatsen van meer zenders,
stuit bij de bevolking op weerstand. Daarom liever de bestaande
zenders uitbreiden en versterken, zogenaamd ''aanpassen'' of ''saneren''.
Dat veroorzaakt minder weerstand en gaat makkelijker.

De bestaande Anlagegrenzwerte zijn de volgende:

Er zijn drie limieten voor binnenshuis:

<= 900MHz 4V/m
>= 1800MHz 6V/m
Gecombineerde installatie (zendmast) met meer frequenties 5V/m

Het gaat om de limiet voor het totaal van signalen van één complete
zendmast met meerdere antennes. Daarom ''Anlagegrenzwert''. Meer
zendmasten kunnen gezamenlijk de limieten overschrijden.

Zie ook:
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1151 .
Schweiz: Nein zu mehr Mobilfunk-Strahlung Ärzte appellieren gegen eine
Grenzwerterhöhung
met daarin onder meer:

Im Vorfeld der Debatte hatten vor allem auch die Ärztevereinigung FMH
(Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, der über 40.000 Ärzte
angehören) und die Ärzte der AefU die Ständeräte aufgefordert, aufgrund der
unklaren gesundheitlichen Auswirkungen der Mobilfunkstrahlung von einer
Grenzwerterhöhung abzusehen. Die FMH verwies dabei darauf, dass die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit neue Studien untersuche, deren
Resultate aber erst 2018 vorlägen.

Zie verder:
www.mast-victims.org/index.php?content=news&action=view&type=newsitem&id=7234

Swiss Council of States rejects rise to radiation limits

The Swiss Council of States has voted against a motion to raise the upper limit on radiation transmissions from mobile radio antennas.

The motion, which was approved by the National Council in June, was rejected by the state council by a margin of 20 to 19. Under the bill, radio antennas would be authorised to transmit a higher level of radiation in a bid to increase their capacity.

The Swiss telecommunications association Asut warned that rejecting the bill would lead to the need for thousands of new transmissions towers to keep pace with the growing demand for mobile internet.

The campaign against the bill was based on health concerns raised by residents. By contrast, Federal Councillor Doris Leuthard argued that 90 percent of radiation exposure comes from terminals, rather than antennas, and cited WHO guidelines that higher radiation levels were within safe limits, according to Neue Zuercher Zeiting.
Click here to view the source article.
www.telecompaper.com/news/swiss-council-of-states-rejects-rise-to-radiation-limits--1175893 .Lees verder in de categorie Berichten Internationaal | Terug naar homepage | Lees de introductie