Bodytalk zonder brains, papagaaijournalistiek

donderdag, 18 juni 2015 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: www.knack.be/nieuws/gezondheid/berichtgeving-over-impact-wifi-op-gezondheid-is-waarschijnlijk-gevaarlijker-dan-stralen-zelf/article-opinion-579501.html
17 juni 2015

Opinie artikel van Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk
met als titel;


'Berichtgeving over impact wifi op gezondheid is waarschijnlijk gevaarlijker dan stralen zelf'

In dit artikel schrijft ze:


'Over wifi en consorten hoeven we ons geen zorgen te maken: in duizenden studies zijn er nauwelijks gezondheidseffecten waargenomen',

Ze vergeet te schrijven dat er ook duizenden peer-reviewed publicaties zijn waarin niet-thermische biologische effecten aangetoond zijn waarvan een aantal schadelijk of mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.

Ze schrijft verder:


De elektromagnetische golven die alle datacommunicatie vergemakkelijkt hebben, zijn niet sterk genoeg om DNA-schade aan te richten, daarvoor is de golflengte gewoon te lang.

Met diezelfde golflengte kun je een kopje water binnen enkele minuten in een magnetron aan de kook brengen. Het gaat helemaal niet om de golflengte. De golflengte (en de frequentie die daar eenduidig mee gekoppeld is) van de fotonen bepaald alleen de energie van individuele fotonen en niet de sterkte van het veld.
Om een analogie te maken, wat mevrouw Finoulst zegt komt erop neer dat een kolonne soldaten die in de pas over een brug loopt de brug nooit kan laten instorten omdat het gewicht van één enkele soldaat niet groot genoeg daarvoor is.
Evenzo bestaat een RF stralingsveld van draadloze communicatie niet uit losse fotonen maar uit een gigantisch aantal fotonen die allemaal in de pas lopen en dus samenwerken.
De werkelijkheid is nog veel gecompliceerder vanwege de laagfrequent data pulsen die op dat veld gesuperponeerd zijn, en die zoals bekend de hoofdbron van schadelijk effecten zijn.
We hebben vaker over deze elementaire basisfout geschreven, zie bijv. fabel 2 in:
pdf/fabels-1-3.pdf

Verder gaat mevrouw Finoulst er kennelijk van uit dat alleen ioniserende processen en/of verwarming schade kunnen toebrengen, hetgeen natuurlijk volstrekte onzin is.
Indien wij een sterk gif innemen treedt geen ionisatie en geen verwarming op, maar we kunnen wel binnen enkele minuten dood zijn.
Iemand die allergisch is kan met minuscule prikkels zonder verwarming en zonder ionisatie heftig lichamelijk reageren.
RF straling van draadloze communicatie bestaat evenzo uit zeer specifieke signalen waar ons lichaam zeer sterk op kan reageren en die ons lichaam na langdurige belasting kan herkennen, zoals de ervaring leert.

Het artikel kunnen we dan ook karakteriseren als papagaaijournalistiek: overschrijven van onzin van een andere papagaai die er ook niets van begrijpt.
Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie