4G in Brussel

woensdag, 28 augustus 2013 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=807:4g-in-brussel-ingestuurde-lezersbrief&catid=43:nieuws-algemeen .
27 juli 2013

4G in Brussel - ingestuurde lezersbrief (naar beperkdestraling)


''Er komt nu toch 4G in Brussel. De internetverslaafden en smartphone-adepten onder ons kunnen opgelucht ademhalen. De mensen die gebukt gaan onder de stralingslast van naburige antennes en daar dag na dag de gevolgen van ondervinden (slaapstoornissen, hoofdpijn, cognitieve problemen, ...) hebben daarentegen pech.''

De norm van 3 Volt per meter gold tot nu toe als een totaalnorm, voor alle netwerken en antennes samen. Zo luidt ook al jaren het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Intussen staat de wetenschap echter niet stil en stellen tal van onafhankelijke wetenschappers dat eigenlijk een norm van 0,6 V/m nodig is om de volksgezondheid adequaat te beschermen. Als een nieuwe technologie, in casu 4G, daar niet compatibel mee is, dan zou de overheid logischerwijs moeten besluiten dat deze technologie niet compatibel is met de menselijke gezondheid en niet op de markt mag worden gebracht.''

Maar de Brusselse regering heeft vooral een 'brave new wireless world' voor ogen en besliste om de norm van 3 V/m in de toekomst te laten gelden per netwerk (2G, 3G, 4G). Hierdoor wordt uiteraard een veel hogere cumulatieve blootstelling mogelijk. Aparte normen per netwerk zijn even absurd als dat men voor het alcoholgehalte in het bloed aparte normen zou vastleggen voor bier, wijn, vodka, etc. Wat telt voor ons organisme is uiteraard de totale blootstelling.

Waarom al die aparte netwerken ongewijzigd behouden? Een gemiste kans: een strenge norm is een perfecte stimulans voor de operatoren om een en ander te rationaliseren en hun technologie stralingsarmer te maken.

Het is bijzonder leugenachtig om de bevolking voor te spiegelen dat de strenge norm van 3 V/m behouden blijft. Het is ook storend dat 3 V/m (wat overeenkomt met 25.000 microWatt per vierkante meter of µW/m²) steeds wordt voorgesteld als zijnde een strenge norm. Dat is ze misschien vanuit politiek en technisch oogpunt, maar vanuit biologisch oogpunt hoegenaamd niet. (Elektro)gevoelige personen ondervinden al gezondheidsproblemen vanaf 0,06 V/m (10 µW/m²) of lager! Zij weten hoe akelig het gevoel is dat je hersenen onder stroom staan.

Zoals de Leuvense professor Victor Moshchalkov toelichtte aan het Vlaams parlement vele jaren geleden, vormen de miljoenen neuronen in ons lichaam een hypergeleidend netwerk dat zelf gebruik maakt van uiterst zwakke, subtiele elektrische signalen. Wat de huidige wildgroei aan zendantennes aan straling uitbraakt, hakt daar als een 'digitale mitrailleur' op in. Sommige mensen voelen dat meteen, anderen zullen er wellicht pas op termijn de gevolgen van dragen.''Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie