Video schadelijk effect RF straling op mieren

woensdag, 22 mei 2013 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: www.youtube.com/watch?v=YkilVXoGaD4 .
22 mei 2013

Als vervolg op een eerder verhaal over de schadelijkheid van RF straling van mobieltjes op mieren, in bovenstaande video nieuwe beelden.


Het bijgevoegde persbericht (met dank aan Peter van der Vleuten):

Mieren dood gestraald door mobiele telefoon

Eindhoven, 22 mei 2013

Wij maakten eind 2012 al melding van onze experimenten in samenwerking met de Vrije Universiteit van Brussel, waarbij effecten van straling door mobiele telefoons op mieren werden aangetoond. Ook toonden wij videobeelden van amateuropnames van deze effecten.

Om die effecten nog duidelijker in beeld te brengen hebben we nu een professioneel camerateam gevraagd bij de ULB in Brussel opnames te maken bij een nieuwe reeks van experimenten.

Hierbij werd opnieuw geregistreerd dat mieren ernstige gezondheidsschade ondervinden van blootstelling aan de straling van mobiele telefoons.

Opmerkelijk daarbij is, dat die schade al na enkele seconden optreedt en dat minuten van blootstelling onherstelbare schade oplevert.

De mierenkolonies bij de ULB zijn, na onze experimenten, dusdanig uitgedund dat de biologe op zoek moet naar “verse” mierenkolonies.

Uiteraard kunnen uit effecten op mieren geen conclusies worden getrokken over mogelijke schade voor andere levende wezens, maar er gaat toch minstens een waarschuwing van uit dat voorzichtigheid in de omgang met draadloze communicatie geboden is, vooral voor kinderen!

Omdat de overheid het laat afweten gebruikers adequaat te informeren over de risico’s van het gebruik van draadloze communicatie, zien wij het als onze verantwoordelijkheid beleidsmakers en gebruikers, via u, op de hoogte te brengen van de gevaren.

Zie ook voor een kortere versie met alleen het deel over de mieren:
www.youtube.com/watch?v=EIcYOpzMuog&feature=youtu.be .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie