Rapport Kamerdebat over erkenning elektrogevoeligheid

vrijdag, 15 maart 2013 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 26 febr. 2013
Voorstel van resolutie over de erkenning van de patiënten die lijden aan elektrohypersensitiviteit.
Verslag namens de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing

Over dit onderwerp hebben we eerder gerapporteerd:

Berichten%20Belgie/7178/belgisch_parlement_debat_over_erkenning_elektrogevoeligheid_van_personen_en_afwijzing .

Het debat, leidend tot afstemmen van de resolutie, is teleurstellend verlopen. De indieners hadden zich ons inziens onvoldoende in de materie ingewerkt.

Zo is in het rapport te lezen dat er geen diagnose is van EHS. Hier ontbreekt dat er in Zweden en in Oostenrijk wel diagnosetools ontwikkeld en gepubliceerd zijn.

Verder staat er dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over het syndroom EHS. De indieners hadden kunnen uitspreken het daar niet mee eens te zijn. In een overvloed van wetenschappelijke onderzoeken zijn niet-thermische biologische effecten aangetoond en in publicaties gerapporteerd.

Bovendien zijn er een overvloedig aantal ervaringsverhalen, waaruit het bestaan van EHS duidelijk blijkt, en die ten onrechte niet in de beschouwingen zijn meegenomen. Recent is ook in Zwitserland EHS als ziekte/handicap erkend.

Wel kan gesteld worden dat deze problematiek in België veel meer aandacht krijgt dan in Nederland. Hiervoor verwijzen we naar:
Berichten%20Belgie/7233/minister_vraagt_gsm-verbod_voor_kinderen .

Voor het Kamerverslag,

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie