Belgisch parlement, debat over erkenning elektrogevoeligheid van personen, en afwijzing

zaterdag, 02 februari 2013 - Categorie: Berichten Belgie

In het Belgisch federaal parlement, in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer, is op 30 januari 2013 gedebatteerd over het reeds in 2011 ingediende voorstel tot resolutie (wetsvoorstel) over elektrogevoeligheid van personen.
De resolutie vraagt om elektrogevoeligheid als aandoening te erkennen. Verder verzoekt ze om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones''
(stralingsarme zones) in de publieke ruimte te creëren en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crèches te informeren over elektrogevoeligheid.
Het voorstel was ingediend door de parlementsleden: Snoy, Gerkens en Brems.

Een goede ontwikkeling dat dit probleem in België reeds tot de volksvertegenwoordigers is doorgedrongen.
Hopelijk komt het in Nederland ook nog eens zover.

Maar inmiddels heeft de meerderheid van de commissie van het Belgisch Parlement het voorstel afgewezen, wel te verwachten, maar toch goed dat er in het Parlement over gedebatteerd is, hieronder het verslag:

Meerderheid commissie Belgische Parlement wijst
erkenning elektrohypersensitiviteit af

Van onze correspondent
Brussel - De meerderheid van de commissie Gezondheid van het Belgische Parlement heeft in discussie op 30 januari de resolutie voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit afgewezen. Voor de zoveelste keer meent men dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het
verband tussen elektromagnetische velden en klachten.

‘Onze collega’s vinden niettemin dat de onderzoeken naar het verband voortgezet moeten worden’, meldt Thérèse Snoy. Zij diende het voorstel in samen met Muriel Gerkens en Meyrem Almaci. “Wij zijn diep teleurgesteld, want dit biedt geen oplossing op de korte termijn.” De
parlementsleden bedanken alle inzenders van getuigenissen en informatie.

De resolutie vroeg om erkenning van het syndroom elektrohypersensitiviteit als ziekte die functionele beperkingen als gevolg heeft, een handicap waarvoor aanpassingen nodig zijn. De
resolutie vroeg ook om onderzoek naar het causale verband tussen de elektromagnetische velden en de klachten, bovendien om ‘witte zones’ met weinig elektromagnetische straling.

De commissie ontving veel getuigenissen en verklaringen van medici uit alle hoeken van het land. De elektrohypersensitieven lijden ernstig
onder de lichamelijke klachten en de sociale gevolgen. Zij hebben daar niet voor gekozen en kunnen weinig aan de elektromagnetische straling
doen. Zij vragen om hulp, maar worden volledig in de steek gelaten.

Desondanks stemde de meerderheid van de commissie Gezondheid van het Belgische Parlement tegen het voorstel van resolutie. Er zou geen wetenschappelijke zekerheid zijn en het zou niet nodig zijn om het voorzorgsprincipe toe te passen. De parlementsleden die het voorstel
indienden werden zelfs beschuldigd van ‘complottheorieën’ en ‘paniekzaaien’.

Wat Snoy, Gerkens en Almaci betreft blijft het hier niet bij. Zij houden contact met de elektrohypersensitieven en medici, zullen de wetenschappelijke ontwikkelingen volgen en blijven streven naar maatregelen die het leven voor elektrohypersensitieven kunnen verlichten. Ze raden aan de hoop niet op te geven en te
blijven getuigen jegens de politieke autoriteiten.

Voor de resolutie:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie