Halle: Desinformatiecampagne over wifi. Commentaar Belgische correspondent.

vrijdag, 07 december 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Gemeente Halle 6 dec. 2012

Gratis infoavond: Straling, en de gevolgen?

Vrijwel iedereen heeft een TV, GSM, microgolfoven, computer. Maar we staan niet altijd stil welke gevolgen dit kan hebben. De stad Halle organiseert een gratis infoavond rond ‘Straling en de gevolgen ervan’. Tijdens deze infoavond legt een wetenschapper van de Wireless en Cable onderzoeksgroep van de Universiteit Gent uit hoe men met straling moet omgaan en wat de gevolgen hiervan zijn. De toegang is gratis en voorkennis is niet vereist. Geïnteresseerden die dit infomoment willen bijwonen kunnen hiervoor op donderdag 6 december om 20 uur terecht in de raadzaal van het stadhuis, Oudstrijdersplein 18 in Halle.

Naast de infoavond kunnen belangstellenden van maandag 26 november tot vrijdag 7 december 2012 een tentoonstelling over straling bezoeken in de foyer van het stadhuis. Deze tentoonstelling is vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.

Meer informatie over straling vind je op www.mmk.be/straling of je kan ook surfen naar www.lne.be/zendantennes of contacteer de milieudienst op het nummer 02/363.25.15 of mailen kan ook naar milieu@halle.be.

Voor het originele bericht zie:
www.halle.be/nieuwsdetail.aspx?id=2222 .

Onze lokale Belgische correspondent voegt hieraan toe:

De stad Halle heeft gisteren bewezen dat ze volop mee doet met de desinformatiecampagne rond o.a. wifi op school en de op het agenda geplaatste en totaal ondemocratische ontplooing van de ongetwijfeld ziektemakende G4-zendmasten, hierbij is bij deze weer eens duidelijk dat de overheden vooral de agenda van de belanghebbende industrie volgen !!

Berichten%20Belgie/7093 .

Citaat:


De studie naar de stralingsniveaus door WiFi werd uitgevoerd door de ‘Wireless and Cable’ onderzoeksgroep van het departement informatietechnologie van de Universiteit Gent. Binnen deze onderzoeksgroep ontwikkelt men nieuwe toepassingen van draadloze communicatietechnologie. Aan het hoofd van de betreffende onderzoeksgroep staat Prof. Luc Martens.

De heer Martens is tegelijkertijd ook oprichter en CEO van het bedrijf ‘Excentis’ (voorheen tComLabs). Dit bedrijf is gespecialiseerd in draadloze en mobiele telecommunicatietechnologie en tot de klanten behoren de voornaamste fabrikanten van gsm’s en draadloze apparatuur alsook telecomoperatoren: Telenet, Alcatel-Lucent, Motorola, Nokia, Cisco, Samsung en Siemens (zie www.excentis.com).

Meer algemeen zijn de onderzoekers van de genoemde onderzoeksgroep technologie-experten gefascineerd en gepassioneerd door draadloze technologie. Ze bestuderen hoe deze technologie verder ontwikkeld kan worden. Van hen kan men moeilijk een kritische opstelling verwachten. Ze gaan a priori uit van de onschadelijkheid. Ze hebben verder geen biologische of medische vorming. Een menselijk lichaam is echter geen machine; dit is niet het domein van elektrotechnische ingenieurs.

Vergelijken van gemeten niveaus met blootstellingsnormen is zinloos

Een studie waarbij men de straling uitgezonden door WiFi-routers en draadloos verbonden laptops gaat meten om de gemeten waarden vervolgens te vergelijken met de geldende blootstellingsnormen, is compleet zinloos.

Men weet op voorhand reeds dat de resultaten van de studie zullen luiden dat de gemeten stralingsniveaus ‘zwak’ zijn, dat ze ver onder de internationale blootstellingsnormen voor straling liggen en dat ze klein zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de straling uitgezonden door een gsm.

Probleem:

De stralingsniveaus van WiFi zijn enkel zwak te noemen vanuit een technisch standpunt, het standpunt van een elektrotechnisch ingenieur, niet vanuit een biologisch of medisch standpunt. Stralingsniveaus door WiFi zijn duizenden malen hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling waarin de mens is geëvolueerd. Bovendien gaat het om gepulste/gemoduleerde straling, die in de natuur helemaal niet voorkomt. We zijn hier biologisch dus niet aan aangepast.

Prof. dr. Stefaan Van Gool, kankerspecialist van de universiteit van Leuven stelt het volgende over WiFi op publieke plaatsen:

“Men stelt de mensen voortdurend voor voldongen feiten. Zulke beslissingen staan haaks op het voorzorgprincipe. Bovendien duwen ze de mensen een beslissing in de strot. Willen of niet: mensen zullen midden in het stralingsveld van zo'n hotspot zitten. Wil iedereen dat wel? Wie thuis een draadloos netwerk heeft, kiest daarvoor. Op openbare plaatsen kies je daar niet voor: het ís er gewoon. Men legt voortdurend de waarschuwingen naast zich neer. Dat is zeer onverstandig. Als later onomstotelijk komt vast te staan dat er schadelijke gevolgen zijn van al die straling, wie zal er dan verantwoordelijk worden gesteld?'' (Bron: De Standaard, 'Stop met hotspots op straat', 29/10/2010)

Men leert niet uit het verleden. Openbare gebouwen zijn nog maar net gesaneerd van asbest, passief roken is net aan banden gelegd of men introduceert alweer een nieuwe ziekmaker in onze omgeving en probeert mensen te sussen door te beweren dat de schadelijke effecten niet “bewezen” zijn.

Zeg nee tegen WiFi en DECT in het nieuwe MuntPunt. Teken de petitie op
www.avaaz.org/en/petition/Geen_draadloze_technologie_in_MuntPunt .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie