Vlaanderen: Kiezen tussen netvergoeding of slimme meter?

woensdag, 10 oktober 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Opm. Stopumts: Volgens onze Belgische correspondenten zouden slimme meters zijn nog niet toegelaten zijn in België. Er loopt wel een proefproject. Er staat nergens in de wet, noch in het Staatsblad dat zonnepaneeleigenaars kunnen kiezen tussen een netvergoeding of slimme meters. Dit zou een niet serieuze speculatie van journalisten zijn. Nutsbedrijven proberen echter smartmeters in te voeren door een proefproject van 50.000 smartmeters alleen al in Vlaanderen. Smartmeters blijken in de VS niet zo 'smart' te zijn maar voor grote gezondheidsproblemen te zorgen en soms zelfs voor verhoogde energiefacturen. Zie onder 'slimme meter' in ons zoekvenster linksboven.

Bron: Belga / De standaard 8 okt. 2012

Kiezen tussen netvergoeding of slimme meter
Slimme meter van 800 euro voor een prikje

Auteur: pse

BRUSSEL - Eigenaars van zonnepanelen kunnen de forfaitaire netvergoeding ontlopen. Op voorwaarde dat ze een slimme meter installeren. Dan betalen ze naar rato van de stroom die binnen en buiten gaat.

De Vlaamse distributienetbeheerders Eandis en Infrax gaan vanaf 2013 een forfaitaire vergoeding vragen aan zonnepanelen-eigenaars (DS 6 oktober). 50 euro per kilowatt zal voor een meerderheid van de Vlaamse gezinnen met zonnepanelen op hun dak neerkomen op een rekening van 200 euro per jaar. Omdat de gemiddelde capaciteit van de installaties in Vlaanderen rond 4 kilowatt schommelt.

Opvallend is wel dat ze nog een tweede maar wel veel complexere aanrekening aanbieden.

Voor wie bereid is om een slimme meter bij hem thuis te laten installeren vervalt de forfaitaire vergoeding. De slimme meter laat toe te zien hoeveel elektriciteit je afneemt van het net wanneer de zon niet schijnt en hoe groot het stroomoverschot is dat terugvloeit naar het net. En in dit geval moet je betalen naar rato van het effectieve verbruik en het teruggeleverde volume. De netbeheerders stellen voor om voor de terugleveringen 5,7 euro per 1.000 kilowattuur te vragen.

Voor de zonnepanelen-eigenaars kan het nog wel eens een heel rekenwerk worden om uit te maken of ze moeten kiezen voor het forfait of het tarief per kilowattuur.

Bij de netbeheerders is te horen dat het tarief per kilowattuur iets voordeliger is wanneer de zonne-energieproductie overwegend dient om het eigen verbruik te dekken. Wie 60 procent van zijn zonnestroom zelf verbruikt is beter af met het meer complexe tariefsysteem is te horen.

Wie daarvoor kiest krijgt overigens een slimme meter voor een prikje. Eandis en Infrax zijn wel van plan om de plaatsing van de slimme meter aan te rekenen. Dat komt neer op 160 euro. Maar de slimme meter zelf wordt niet aangerekend. Momenteel kost zo'n toestel meer dan 800 euro.

De distributienetbeheerders zien de plaatsing van slimme meters bij zonnepanelen-eigenaars als een onderdeel van hun proefprojecten om her en der in Vlaanderen circa 50.000 van dergelijke elektriciteitsmeters – 40.000 door Eandis en 10.000 door Infrax – te plaatsen.

Het ziet er overigens naar uit dat zeker bij Eandis nog serieus gediscussieerd gaat worden over slimme meters bij zonnepanelen-bezitters. In CD&V-kringen is te horen dat Eandis er best aan zou doen om zonnepanelen-eigenaars zo veel mogelijk aan te moedigen om te kiezen voor een slimme meter-optie.

De invoering van een netvergoeding betekent nog niet dat er volledige duidelijkheid is over het financiële plaatje voor een particulier die nog wil investeren in een zonne-energiesysteem. Het is nog niet geweten hoeveel steun er na nieuwjaar nog zal gegeven worden aan zonne-energie. Op 1 augustus is de steun teruggeschroefd van 230 naar 90 euro. Maar deze regeling geldt maar tot 31 december van dit jaar. De afspraak is dat tegen dan berekend welke subsidie er nog nodig is.

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (SP.A) stelde zaterdag dat ze het principe van een netvergoeding steunt, maar dat de prijs wel in verhouding moet staan tot wat de grote zonnepanelenparken betalen, het zogenaamde injectietarief. ‘Het injectietarief komt ongeveer op hetzelfde neer', stelde Van den Bossche aan de VRT. ‘Maar ik vind wel dat de verhouding tussen dat tarief en de netvergoeding billijk moet zijn, en wat mij betreft is daar nog wat verbetering mogelijk. Dat kan nog rechtvaardiger.'

PV Vlaanderen, de organisatie van fotovoltaïsche bedrijven, vindt het bedrag te hoog. ‘We hebben er in principe geen bezwaar tegen dat eigenaars van zonnepanelen een bijdrage moeten leveren, maar het moet wel billijk zijn', zegt Alex Polfliet. ‘Er blijft in vergelijking met de 90 euro per groenestroomcertificaat maar weinig steun meer over.'

Voor het origineel zie:
www.standaard.be .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie