Lezersbrief De Morgen: IPads horen niet huis in de klas.

zondag, 26 augustus 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Onderstaande lezersbrief mbt verplichte invoering van de iPad in het St-Pieterscollege (vroegere lezersbrief in Humo) is integraal als Lezersbrief van de dag verschenen in de Morgen van


Een enquetepoll inzake deze problematiek wijst uit dat 79% van de mensen geen iPad wenst op school. zie: www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/index.dhtml .

Bron: De Morgen aug. 2012

IPads horen niet huis in de klas.

De directie van het St-Pieterscollege in Blankenberge veroorlooft zich om op een niet mis te verstane betweterigheid de ouders van al haar leerlingen de iPad van Apple op te dringen.
Nergens verantwoordt de directie zich waarom zij de keuze gemaakt hebben voor dit duur merkproduct terwijl er heel wat goedkopere alternatieven op de markt zijn die tot vijf keer minder kosten dan de goedkoopste iPad.

In tegenstelling tot een PC of een laptop beschikken tablets niet over een volwaardig toetsenbord waardoor ze niet geschikt zijn voor het invoeren van notities en teksten en enkel nuttig zijn voor het opzoeken van informatie en eventueel de traditionele schoolboeken kunnen vervangen. Voor dit laatste moeten de uitgevers van die schoolboeken wel hun inhoud op die toestellen uitbrengen, wat tot op heden niet het geval is.

Anderzijds bevoorrecht de keuze van de iPad één bedrijf, namelijk Apple aangezien ze zondermeer een open toegang krijgen tot hun meest beïnvloedbare doelpubliek namelijk kinderen en jongeren. Hierdoor verzekert dit bedrijf haar winsten, tenslotte zal haar doelpubliek in de toekomst kiezen voor het product waarmee ze het meest vertrouwd en opgeleid zijn. Dit is trouwens de ware filosofie achter het wereldwijd oprichten van de zogenaamde Steve Jobs scholen.

De directie van het Sint-Pieterscollege kan ook geen enkel bewijs voorleggen dat het invoeren van de iPad een meerwaarde betekent voor de opleiding , kennis en het verwerken van de leerstof. Wat is de invloed, van de met hun iPad gevormde leerlingen, op de verwerking van de op papier aangeboden cursussen in het hoger onderwijs en de universiteiten indien zij nooit geleerd hebben notities aan te brengen tijdens hun opleiding?

Wat is de invloed van het urenlang kijken op een lichtend scherm en de effecten daarvan op de ogen en de slaap? In hoeverre is de verleiding groot om tijdens het uitvoeren van de huistaken op de tablet ook te chatten, internetten of de sociale media aan te spreken wat ook nefast is voor het verwerken van de leerstof?
Tenslotte wuift de directie de internationale adviezen en waarschuwingen, omtrent de negatieve effecten van Wifi straling op de gezondheid van kinderen en adolecenten weg.

De WGO klasseert de blootstelling aan Wifi-straling als mogelijks kankerverwekkend, de Europese Raad adviseert om Wifi accespoints te bannen uit scholen en resoluut te kiezen voor internetverbinding met de kabel en de Hoge Gezondheidsraad pleit om een voorzichtige houding aan te nemen en kinderen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan wifi-straling.
Onlangs werd een studie gepubliceerd in de Journal of Pediatric Urology die aantoont dat Wifi-straling een nefaste invloed heeft voor de vruchtbaarheid. De onderzoekers concluderen dat kinderen en jongeren tijdens hun groei en reproductieve fase niet mogen blootgesteld worden aan Wifi.

De ouders van de leerlingen van het Sint-Pieterscollege hebben het recht om de schooldirectie hierover vragen te stellen en een afdoend antwoord op al hun vragen te krijgen.


Jan Allein
Coördinator
Werkgroep Beperk De Straling
DrongenLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie