Anderlecht verzet zich tegen milieuvergunning zendmasten.

zondag, 08 juli 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Brussels Nieuws 6 juli 2012

Anderlecht verzet zich tegen milieuvergunning zendmasten

De gemeente Anderlecht gaat in beroep tegen de milieuvergunning voor zendmasten in de Scheutwijk. De vergunning werd afgeleverd door Leefmilieu Brussel. Beroep tegen zendmasten in Scheutwijk

Op 12 juni leverde Leefmilieu Brussel een vergunning af voor de plaatsing van zendmasten in de Puccinistraat.

De gemeente Anderlecht gaat daartegen in beroep. Het schepencollege had eerder al een ongunstig advies verleend voor de plaatsing van de masten door de firma Clearwire. Buurtbewoners organiseerden een petitie en verzamelden 180 handtekeningen.

De gemeente “gaat er van uit dat de zendmasten elektromagnetische golven uitzenden en dat er op dit moment geen enkele studie kan bevestigen dat deze niet schadelijk zijn voor de gezondheid”, klinkt het. “Ook al werd er tijdens het opstellen van de ordonnantie inzake de bescherming van het milieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder door niet-ioniserende straling, op 1 maart 2007, rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, toch moet er worden vastgesteld dat de WGO sindsdien de risico's op kanker van elektromagnetische velden heeft erkend.''

Burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) vindt dat er daarom ''voldoende aanwijzingen zijn om in dit dossier aan te zetten tot voorzichtigheid.'' De gemeente stelde al een gespecialiseerde advocaat aan.

Voor het origineel zie:
www.brusselnieuws.be/artikel/anderlecht-verzet-zich-tegen-milieuvergunning-zendmasten .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie