Bedreigt de slimme meter uw privacy? En gezondheid?

woensdag, 08 februari 2012 - Categorie: Berichten Belgie

Gerelateerd artikel: Verhalen/3485 .

Bron: DeWereldMorgen 7 febr. 2012

Bedreigt de slimme meter uw privacy?

De slimme meter is een electriciteitsmeter met ingebouwde informatie- en communicatietechnologie. Het zijn digitale apparaten in tegenstelling tot de analoge draaistroommeters.

Het loont de moeite er Wikipedia op na te slaan voor deze meters algemeen verplicht worden voor alle Belgische gezinnen. Tegen 2014 is het zover. De slimme meter kreeg alvast de prijs van privacyschender op een debat in Schaarbeek, op 26 januari jongstleden, georganiseerd door een organisatie die zich de liga van de mensenrechten noemt. Samenlevingsopbouw dat zich ten dienste stelt van de meest kwetsbare gezinnen onder ons en diverse middenveldorganisaties werden geconsulteerd in verband met de slimme meter. Op 10.9.2011 werd omtrent hun bevindingen volgende persbericht opgesteld. Heeft u het gelezen? Mij was het ontgaan. In alle stilte voltrekken zich feiten met grote gevolgen.
Maatschappelijk debâcle dreigt in dossier slimme meter

Tegen september volgend jaar verwacht de Europese Commissie een onderbouwde evaluatie van het Vlaams Gewest over een algemene invoering van de slimme meter. Een breed front van middenveldorganisaties plaatst fundamentele vraagtekens bij de door lobbyisten van de electriciteitsindustrie zo gepropageerde slimme meters. Deze zullen immers een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine electriciteitsgebruikers, een categorie waarbinnen gezinnen in armoede sterk oververtegenwoordigd zijn.

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuw digitale electriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Zo beweren althans de electriciteitsleveranciers, netbeheerder en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters. Over de nadelen en onduidelijkheden zwijgt men zedig.

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen allen al oploopt tot 2.272 miljard euro. Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn electriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70€ extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende 20 jaar.

Verder toont eigen onderzoek aan dat de electriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat. Enkel grote verbruikers >7500 kWh/jaar zouden winst kunnen puren uit de slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers 600kWh/jaar jaarlijks nauwelijks 3 tot 7€ zullen besparen. Kleine verbruikers, gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen, zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter maw financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers; een Mattheuseffect om U tegen te zeggen dus.

In een gezamelijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties, komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uitrol van de slimme meters met zich mee zouden brengen. Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe? Wat zal de impact op oa mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die electriciteitsverbruik tijdens de dag nog duurder maken? Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt? En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn. Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen. Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debâcle.

Werd getekend op 10.9.2011 door

ACOD, ACV, ACW, Vlaams ABVV, Gezinsbond, OIVO, Samenlevingsopbouw, Testaankoop

Voor het originele bericht zie:
www.dewereldmorgen.be/blogs/lievepepermans/2012/02/07/bedreigt-de-slimme-meter-uw-privacy .

De eerste reactie luidde als volgt:


Ook schadelijk voor de gezondheid

Ze bedreigen niet enkel de privacy, maar ook de gezondheid... In veel landen wordt namelijk geopteerd voor draadloze slimme meters = schadelijke hoogfrequente straling. In Amerika is er dan ook zeer hevig protest geweest tegen de meter en daardoor is de verplichte invoering op verschillende plaatsen ingetrokken. In België wordt zover ik weet geopteerd voor de powerline-techniek, maar ook die veroorzaakt ongewenste elektromagnetische velden.

In de UK willen ze slimme meters nu vrijwillig maken:
www.emfacts.com/2012/02/smart-meters-may-be-voluntary-in-the-uk/ .

smartmeterfilm.com/ .

www.smartmeterpetition.org/

Rapport 'SMART METERS – SMARTER PRACTICES ': www.radiationresearch.org/ .

stopsmartmeters.org/ .

Zie hier wat onze Engelse collega's schrijven over slimme meters:

Bron: www.ES-UK.info .

WIRELESS ‘SMART’ METERS – why say NO

These controversial devices are already being installed across the UK, without the
public being informed of the possible threat to health, security and our environment.

The Government plan to replace all our utility meters with wireless Smart meters by 2020, in preparation for the ‘Smart Grid’. The aim is to smooth out the peaks and troughs of energy demand (a major problem for the utilities) by introducing a flexible tariff whereby the consumer pays more at peak times when they need it most, and less when the demand falls. These wireless meters have not been tested for health effects and are being rolled out amid dubious claims by government that they will cut consumer bills and help tackle climate change. This system is currently expected to cost British tax payers 11.3 billion pounds, the National Audit Office stating that the financial and environmental benefits are not justified by the expenditure involved. No current estimates for covering the cost of treating an increase in related health problems is readily available.

In California, for example, in areas where a similar system has already been deployed, multiple health problems have been reported, and also environmental damage …. And this is just the beginning of the roll out. Additionally, customers report over charging, wireless interference with WIFI connections, baby monitors and security systems, pacemakers and other medical devices. There have been public demonstrations against them and in many areas they have been banned, and even replaced by the properly wired system, preferably fibre optic, which has already been adopted in some other countries like Italy, and would eliminate these problems.

Smart meters are different from other wireless devices because they are involuntary, installed on your property, transmitting intense bursts of radiofrequency signals (pulsed microwaves) collecting and transmitting data about our energy usage. Radiofrequency radiation/electro-magnetic fields have been documented to have biological and health effects on living tissue including DNA breaks, cancer, endocrine disruption, autism, heart palpitations, learning impairment, chronic fatigue, dementia and sleep disturbance. Children, pregnant women, senior citizens, and people with immune deficiencies or medical implants are most at risk. In May 2011 the World Health Organisation (fact sheet no.193) classified Electro-Magnetic Fields as a Class 2B carcinogen (with a similar threat as lead and the banned pesticide DDT) and the Government/Utility companies want to expose families to it 24 hours a day, every day … Why?

There are already an estimated 3-5% of the UK population who are physically aware of the harmful effects to their health from cordless and mobile phones, masts, WIFI etc (a condition known as electro-sensitivity). Some are so severely affected (electro-hypersensitive), they are being isolated from normal life and forced from their jobs and homes to seek ‘safe’ refuge elsewhere. Some experts believe this 3-5% figure could be considerably higher due to most people not recognising the root cause of their ailment. This condition is generally believed to be progressive, and like most allergies, is for life. The only respite is in areas completely free from ‘electro-smog’ (a combination of all forms of manmade electrical fields and pulsed radiations), which are systematically being eliminated. The World Health Organisation recognises electro-sensitivity as ‘certainly real’ (fact sheet no. 296), and other more enlightened countries like Sweden officially accept the condition as an environmental impairment and regard electro-hypersensitivity as a disability.

Any extra pulsed microwaves in your environment could easily lead to you or other family members becoming electro-sensitive, you really don’t want to go there. Whilst you might be fortunate enough not to feel affected by wireless devices at present, consider others around you, as you could be seriously exacerbating the symptoms and quality of life of a neighbour or family member.

The risks really are too high, you have the right to protect the health of your family and environment.
Contact your supplier today and say NO to wireless smart meters, thereby encouraging safer technologies.

Additional information can be found in the ‘Bio Initiative Report’ and on many websites including:-
www.ES-UK.info (charity dedicated to helping those with ES and raising awareness)
www.powerwatch.org.uk www.radiationresearch.org
SmartMeterPetition.org (your chance to vote for a fibre optic system)

“So much information available, yet so little notice taken”, Prof. Denis Henshaw Bristol University

PLEASE SHARE THIS INFORMATION WITH OTHERSLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie