''GSM-straling is schadelijk, ook in Frankrijk''.

vrijdag, 02 december 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: De Wereld Morgen 30 nov. 2011

GSM-straling is schadelijk, ook in Frankrijk

Tim Trachet vindt mijn artikel over een school in het Franse stadje Betz, die te sterk bestraald geweest is,'onzin'. Hij vecht de feiten aan waarover ik schrijf. Een reactie van Patrick Vanden Berghe.

Trachet schrijft dat hij een telefonisch contact gehad heeft met de directeur van het Collège Marcel Pagnol. Ik heb mij dus al niet van school vergist. Trachet schrijft dat de directeur hem bevestigd heeft dat het college begin 2007 enkele weken gesloten is geweest om gezondheidsredenen. Dat heb ik dus ook correct verteld.

Volgens de directeur hadden de meeste klachten een psychologische oorzaak. Dit bevestigt wat ik schrijf: de directeur weet niet (of wil niet weten) wat de oorzaak is van de geheimzinnige ‘allergie’, die niet alleen tientallen leerlingen, maar ook enkele leraars en bezoekende ouders getroffen heeft.

Waarom zou ik contact moeten hebben met een verantwoordelijke die niet onderzoekt wat het effect is van 14 gsm-verbindingsantennes op een afstand van 100 meter van zijn school; die niet ziet dat er een antenne scheef staat, direct gericht op de tweede verdieping van het gebouw?

Twee basisstations

De problemen zijn plots gekomen. Maandag 12 februari 2007 waren er meteen 60 zieken. De problemen zijn plots verdwenen: op dinsdag 13 maart was er geen verschijnsel van ‘allergie’ meer, maar waren er nog meer dan dertig wantrouwende leerlingen afwezig. Op woensdag 14 maart 2007 liep alles weer normaal: nooit is er nog een klacht gekomen.

Wil men weten waarom? Het antwoord ligt bij de drie beheerders van twee basisstations (Basic Station Controller, nr. 428634 en nr. 772446). Het volstaat om de logins van de BSC te analyseren voor de periode van 10, 11 en 12 februari 2007 en van 10, 11 en 12 maart 2007.

Normaal installeert een operator zijn verbindingsantennes zo hoog mogelijk. Zij worden verticaal geplaatst, want hun hoofdstraling gebeurt meestal horizontaal. Op 100 meter van het college van Betz was een antenne schuin geplaatst, overhellend, op de tweede verdieping van de school gericht.

De zaak is in de pers gekomen: minstens tweemaal op de tv-zender France 3; Betz is ook vermeld geweest door het Franse persagentschap AFP en in verscheidene dag- en weekbladen.

Stralingsgevaar bestaat echt. Zowel de radioactieve straling als de gsm-straling kunnen de gezondheid schaden en zelfs dodelijke effecten hebben voor mensen, dieren en planten.

Er zijn mensen (‘negationisten’) die dit in hun analyses volkomen negeren. Nochtans zijn er honderden studies die wijzen op belangrijke effecten op de levende cellen, zelfs bij zeer lage dosissen.

Over gsm-straling en dermatologische problemen kun je een wetenschappelijke uitleg vinden op de webstek van Next-up (www.next-up.org). In deze uitleg wordt het verband aangetoond tussen gsm-straling en rode huidvlekken. Daarmee is op zich nog niet bewezen dat deze band bestond bij de leerlingen van Pagnol, maar er wordt aangetoond dat het oorzakelijk verband mogelijk is. Het is evident dat de verantwoordelijken van het college in Betz de mogelijke gsm-straling hadden moeten onderzoeken.

Tim Trachet houdt niet van Next-up; nochtans is deze organisatie de enige die voor de geheimzinnige ongemakken van begin 2007 een logische verklaring heeft gegeven. Wat vindt Trachet verkeerd aan de analyse van Next-up?

Negationisten werken volgens een vast patroon

Zij vinden het normaal dat al die draadloze telecommunicatie mag worden gecommercialiseerd en eisen dat slachtoffers het ultieme onomstotelijke bewijs leveren dat gsm-straling ziek maakt. Zij draaien het voorzorgsprincipe om. Men moet eigenlijk eerst zeker zijn dat de gepulseerde straling onschadelijk is, vooraleer ze te verkopen.

Wanneer nieuw onderzoek de risico’s van gsm-straling voor de gezondheid nog bevestigt, is een groepje er als de kippen bij om de waarde van de studie te ondermijnen. Daarbij volgen de negationisten een vast patroon waarbij zij trachten formeel het wetenschappelijk werk te ondergraven.

Zij zeggen dan dat het onderzoek niet volgens de juiste methode gebeurd is, of dat hetgeen gevonden is, berust op toeval, of dat het bewijsmateriaal niet voldoende geverifieerd is, of dat de wetenschappers een besluit publiceren voor een aspect waarbij niet afgesproken was dat ze dat zouden onderzoeken. Zij spelen op de onwetendheid en verwarren doelbewust golven van radio, televisie, gloeilampen (straling die niet gepulseerd is) met de hoogfrequente gepulseerde straling van gsm, DECT, WiFi, enz.

Naast de onafhankelijke wetenschappers krijgen ook de getuigende slachtoffers ervan langs. Het ‘microgolvensyndroom’ en de ‘elektrohypergevoeligheid’ zijn inbeeldingen volgens de negationisten. Kan de heer Trachet ons zeggen op welke wetenschappelijke analyse deze uitspraak gebaseerd is?

Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie

Wanneer artikels in de krant vermelden dat in het kader van het groot Interphone-onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangetoond is dat er een oorzakelijk verband is tussen gsm-straling en bepaalde types van kanker, kruipen negationisten in hun pen.

’s Anderendaags kunnen wij hun artikels in de krant lezen volgens dewelke de resultaten van het onderzoek met een korreltje zout moeten worden bekeken en dat zij in ieder geval slechts effecten op de lange termijn betreffen: als je gewoon telefoneert, kan je praktisch geen hersentumor krijgen, zeggen zij.

De recente resolutie die goedgekeurd is door de parlementaire vergadering van de Raad van Europa moet volgens de negationisten weerom met een korreltje zout genomen worden: één van de opstellers van de tekst is zogezegd een persoon die veel te vlug alarmerend schrijft.

De artikels van journaliste Chris Vermeire in Humo van 21 en 28 december 2010 geven een mooi overzicht van de stand van de wetenschap. SKEPP heeft getracht de journaliste belachelijk te maken. Ik laat hier het antwoord volgen van Chris Vermeire, die verwijst naar prof. Karl Richter:

“Er is volumineus wetenschappelijk bewijsmateriaal van de schadelijkheid van deze straling, maar men moet het willen zien…
Industrievriendelijke ‘experts’ en armzalig geadviseerde politici hebben onder invloed van het kapitaal van de grootindustrie een systeem gecreëerd van denken en handelen, waarin milieu en volksgezondheid getransformeerd zijn in handelswaar, ondergeschikt aan economisch profijt. Politici, de industrie en haar gedienstige wetenschappers, die publieke verklaringen afleggen die de bevolking moeten sussen, doen dat in een weloverwogen samenwerkingsverband. Het is tijd voor een nieuwe benadering: ze moeten gaan denken en handelen vanuit morele waarden, want die zijn ze verloren.”

Karl Richter is één van de voornaamste Duitse onderzoekers, oprichter van Kompetenzinitiative.

Indien Tim Trachet mij kan bewijzen dat gsm-straling ongevaarlijk is, wil ik graag met hem een pint gaan drinken. De telecomindustrie heeft 30 jaar tijd gehad om zulk bewijs te tonen. Het is er nooit gekomen en de verzekeringsmaatschappijen weigeren de telefoonbedrijven en gsm-fabrikanten te verzekeren voor de effecten van de gsm-straling.

Patrick Vanden Berghe

Voor het origineel zie:
www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/30/gsm-straling-schadelijk-ook-in-frankrijk#comment-27249 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie