Provocerende uitnodiging tot provocatietest op uitnodiging van de minister! (+ Opm. Stopumts)

woensdag, 16 november 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Van onze plaatselijke correspondent:

Brussel 16 nov. 2011

Minister Huytebroeck nodigt demonstranten uit om te testen hoe 3 V/m (gemiddelde over zoveel minuten) aanvoelt! Brusselaars mogen hun mening geven:

GSM-stralingen - conformiteit met de nieuwe norm: screeningtest van de antennes ter plaatse

De mobieltelefoonoperatoren Belgacom, Mobistar en Base kregen tot 31 augustus 2011 de tijd om hun milieuvergunningsaanvraag in te dienen voor bestaande GSM-antennes van meer dan 120W (de krachtigste) in Brussel teneinde zich conform te stellen met de nieuwe zendnorm (3 volt per meter) voor GMS-antennes.

Bij Leefmilieu Brussel zijn 450 milieuvergunningsaanvragen ingediend. Dat zijn even zoveel openbare onderzoeken die in de komenden weken zullen worden ingeleid.

Voor elke vergunningsaanvraag zullen de antennes ter plaatse worden getest. De bedoeling hiervan is na te gaan of de gegevens van de operatoren overeenstemmen met die van de meetinstrumenten van Leefmilieu Brussel.

Om u uitleg te geven over de huidige procedure waarover de Brusselaars hun mening mogen geven of aan Leefmilieu Brussel inlichtingen kunnen vragen, nodigt Evelyne Huytebroeck u uit op een

screeningtest

op woensdag 16 november 2011 om 14u00

Afspraak in de ''l'Amour Fou'', Elsensesteenweg (Fernand Cocqplein) 185, te 10.50 Elsene om naar de site te vertrekken

Omdat de site moeilijk bereikbaar is, vragen wij u om slipvrije schoenen te dragen.

--------------------------

Opm. Stopumts:
Het lijkt op een 1 april grap maar het bericht komt uit betrouwbare bron!
Mensen met EHS zullen zeker niet deelnemen aan deze provocerende oproep. Zij worden al onwel bij een zeer veel geringere belasting.
Stopumts heeft een beter voorstel voor een provocatiestudie: 3 V/m in de Tweede Kamer of in de vergaderzaal van het Belgisch Parlement, niet enkele uren maar ononderbroken. Eens zien hoe snel de politieke mening over de vermeende onschadelijkheid van elektromagnetische velden zal kantelen!Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie