De Standaard neemt artikel NRC klakkeloos over

dinsdag, 25 oktober 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Afgelopen vrijdag verscheen op de Wetenschapspagina van de NRC het onderstaande artikel dat door de Belgische kwaliteitskrant de Standaard zonder enig eigen onderzoek klakkeloos wordt overgenomen:

Bron: De Standaard 24 okt. 2011

Geen kanker na 18 jaar mobiel bellen
Grootscheeps Deens onderzoek bevestigt dat er geen acuut gevaar is

Auteur: © NRC Handelsblad

Het gebruik van de mobiele telefoon is over het algemeen veilig.epa

ROTTERDAM - Het gebruik van de mobiele telefoon veroorzaakt geen hersentumoren. Dat wisten we al, maar het is opnieuw bevestigd door de grootste studie ooit.
Deense onderzoekers rapporteren in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal dat zij geen verhoogd risico op hersentumoren zagen bij 358.403 mobiele bellers die al achttien jaar een mobiel abonnement hadden.

De onderzoekers namen in hun studie de gehele Deense bevolking van dertig jaar en ouder mee, met de gegevens van de Deense kankerregistratie en abonneeregisters van providers. Van 1990 tot 2007 traden er 10.729 tumoren op in het centraal zenuwstelsel, maar evenveel onder niet-bellers als onder mobiel-bellers.

In een begeleidend commentaar schrijven artsen Anders Ahlbom en Maria Feychting van het Zweedse Karolinska Instituut dat de nieuwe resultaten 'geruststellend' zijn. Nieuwe studies met controlegroepen zijn wat hen betreft niet nodig. Wel blijft het verstandig de gezondheidsstatistieken te controleren op verdachte signalen en langdurige studies die nu al zijn ingezet, voort te zetten.

Ahlbom en Feychting sabelen en passant twee onderzoeken van hun landgenoten neer, die in 2005 en 2006 tot de conclusie kwamen dat mobieletelefoongebruik al na vijf jaar een verhoogd risico op hersentumoren geeft. Daarvan blijkt echter niets in de nationale kankerstatistieken van Zweden, schrijven Ahlbom en Feychting. De grafieken laten vanaf 1970 geen stijging zien van het aantal glioma's (een bepaald soort hersentumor), terwijl mobieltjes in 1987 hun intrede deden in Zweden en het gebruik ervan razendsnel toenam. In 2002 belde 87 procent van de Zweden tussen de 16 en 75 jaar mobiel. Als de straling uit mobiele telefoons inderdaad op korte termijn kwalijk zou zijn, zou dat onmiddellijk duidelijk moeten zijn in de kankerregistratie. 'Dit zet vraagtekens bij de methode die deze onderzoeksgroep gebruikte', constateren Ahlbom en Feychting.

Voor de Karolinska-artsen staat nu wel vast dat mobiele telefonie geen acuut gevaar oplevert voor de gezondheid, maar de risico's op de zeer lange termijn zijn nog altijd niet duidelijk. Uit de zogeheten Interphone-studie was eerder naar voren gekomen dat het gebruik van de mobiele telefoon over het algemeen veilig is, maar dat intensief gebruik het risico op tumoren licht verhoogt. Het Deense onderzoek werpt daar geen nieuw licht op, want de Denen keken naar mensen met een abonnement, maar hebben hen niet gevraagd of en hoeveel ze hun mobiele telefoon daadwerkelijk gebruikten.

Voor het origineel zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BF3HF08P .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie