Brussel: Extreme stralingsbelasting op sommige plaatsen in de stad. (Correctie)

dinsdag, 25 oktober 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Geplaatst 23 okt. 2011
Laatste update met correctie 25 okt. 2011

Van onze locale correspondent 23 okt. 2011:

Het Brusselse collectief Dé-Mobilisation heeft op 1 oktober voor de vierde maal een ''elektromagnetische wandeling'' gehouden. Met professionele meetapparatuur hebben zij de straling van de elektromagnetische velden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgemeten. Daar is de stralingsnorm voor GSM-masten 3 V/m.

Tijdens de wandeling heeft men echter aanzienlijk hogere waarden opgemeten. Zelfs waarden van 40 V/m! Het meettoestel, de TES 593 toont de som van de opgemeten stralingswaarden tussen 10 MHz en 8 GHz.

Gérald Hanotieux wees op het feit dat de telecom operatoren - zoals het voor hen uitkomt - op afstand het vermogen van de gsm-masten direct kunnen wijzigen. Bovendien is de berekeningswijze van de overheidsinstelling IBGE - bevoegd om de metingen te doen in Brussel - contradictorisch met betrekking tot de stralingsnorm van 3 V/m. Men maakt met name een gemiddelde over meer dan 6 minuten waardoor in het uiteindelijke gemiddelde de hogere waarden gecompenseerd worden door lagere waarden.

Voor het originele verslag zie:
demobilisation.wordpress.com/2011/10/04/le-soir-sur-la-balade-electromagnetique-a-saint-josse/ .
en een verslag in Le Soir op:
www.lesoir.be/regions/bruxelles/2011-10-03/on-creve-le-plafond-867239.php .

Opmerking Stopumts:
De hoogst gemeten waarde was volgens aanwezige deskundigen ongeveer 7-8 V/m. (Natuurlijk nog steeds extreem). De genoemde 40 V/m waarschijnlijk een door de journalist fout genoteerde waarde.
De Nederlandse meetdeskundige ing. Ch. Claessens merkt hierbij op dat de gebruikte meter (TES593) kwalitatief als onvoldoende beschouwd wordt, en dat de BIM de straling niet meet maar berekent.Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie