Bond beter Leefmilieu: ''Wonen onder Hoogspanning''?

woensdag, 19 oktober 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Bond beter leefmilieu 19 okt. 2011

Wonen onder Hoogspanning?

De Vlaamse regering legde op 22 juli het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP) vast dat moet leiden tot de verbetering van het
hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen'. Tijdens het openbaar onderzoek
kan elke burger bezwaar indienen (nog tot 10 november).

Het GRUP moet vooral toelaten dat Elia, die verantwoordelijk is voor
het vervoer van elektriciteit, een nieuwe 380kV hoogspanningslijn
voorziet tussen Zomergem en Zeebrugge: het project Stevin. In
Zeebrugge en ook in Zomergem zal een nieuw hoogspanningsstation komen.
Het trac voor de hoogspanningsverbinding doorkruist de gemeenten
Brugge, Blankenberge, Zuienkerke, Damme, Maldegem, Sint-Laureins,
Eeklo en Zomergem. De hoogspanningsverbinding zal deels bovengronds en
deels ondergronds lopen.

Het project moet de elektriciteitsbevoorrading van de West-Vlaamse
regio en de economische ontwikkeling van de haven van Zeebrugge
verzekeren. Het project is ook nodig om de groene elektriciteit van de
windmolenparken naar het binnenland te transporteren. Windenergie in
de Belgische Noordzee speelt een essentile rol in het Belgische
klimaatbeleid en het realiseren van de hernieuwbare
energiedoelstellingen tegen 2020 in het bijzonder. Bovendien moeten
onze windturbines op termijn ook deel uitmaken van een
elektriciteitsnetwerk op de Noordzee. Zon offshore netwerk zal een
belangrijke rol vervullen in het veilig stellen van onze
bevoorradingszekerheid en een verbetering van de Europese energiemarkt
(recent is hierover nog een interessante studie verschenen, zie
www.offshoregrid.eu/). Het uitbouwen van een modern en goed
uitgebouwd elektriciteitsnetwerk op zee en aan land is essentieel om
de doelstelling 100% hernieuwbare energie tegen 2050 mogelijk te
maken. Het Stevin project is alvast onontbeerlijk voor de realisatie
van deze doelstellingen.

Omwille van de impact op het landschap en de mogelijke
gezondheidsrisicos is het bij de inplanting van nieuwe
hoogspanningslijnen van cruciaal belang om de juiste ruimtelijk
afweging te maken. Het Stevin trac gaat uit van logische
uitgangspunten op het vlak van landschappelijke inpassing. Vanuit de
toepassing van het voorzorgprincipe in verband met magnetische
straling doet het plan echter de wenkbrauwen fronsen.

Karlien Vandecasteele

Lees verder op:
www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/594/13302 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie