Leugenachtige werking Belgisch Instituut voor Telecom & Posterijen (B.I.P.T.)?

zondag, 16 oktober 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Vanuit België bericht men ons op 15 okt. 2011als volgt:

Op de website van het B.I.P.T staan Telecom-antennes (nieuwe en bestaande) op een kaart (kadaster) aangeduid.
''Iedereen kan die kaart raadplegen via www.sites.bipt.be.
Bij elke locatie kan je ook het conformiteitsattest bekijken.
Deze website wordt regelmatig ''geactualiseerd'' met de nieuwe zendantennes en nieuwe conformiteitsattesten.''

Dit kadaster wordt bijgehouden en geactualiseerd door het BIPT in opdracht van de Vlaamse overheid.
Zo staat te lezen op de website van de Vlaamse Overheid www.lne. Department Leefmilieu, Natuur en Energie.

Het tegendeel is echter waar !

- Geen stedebouwkundige attesten of vergunning afgeleverd voor de vermelde sites.
- Niet eens een geldige aanvraag van de Telecom-operatoren.
- Syndicus reageert niet op ons verzoek of er een aanvraag is voor plaatsing van antennes op de betreffende locatie.
- En een volgens het B.I.P.T goedgekeurde aanvraag is door de dienst Stedebouw geweigerd, maar staat toch als goedgekeurd op de website van het B.I.P.T.
- Ofwel is de doorstroming van informatie tussen de operatoren die de aanvraag indienen,
en de communicatie onderling met het BIPT onvoldoende ?
- Of is er geen communicatie tussen de Telecombedrijven en de diensten Stedenbouw ?
- Of is er bovendien helemaal geen bouwaanvraag ingediend ?
- Ofwel valt er een ander excuus uit de lucht ... ? ? ?
De bewijsstukken van het feit dat er géén bouwaanvragen zijn of geweigerd zijn zijn in ons bezit.

Als buurtcomité of individuele burger heb je met dergelijke gang van zaken,
waarbij de diverse betrokken partijen eigelijk zelf niet weten wat en hoe,
of zelfs gewoonweg niet reageren, totaal geen zicht op de huidige regelgeving en werking.
Het behandelen van de aanvragen, de besluitvorming,
en de keuze van locatie van plaatsing voor antennes gebeurt ons inziens op zo’n wijze dat daarbij gegrond vraagtekens kunnen geplaatst worden.

Met het schrijven, zie PDF-bijlage vragen we naast de verantwoordelijke bij het B.I.P.T.
de bevoegde ministers Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege naar een duidelijk antwoord.

Als zelfs de overheid in dit geval in de hoedanigheid van het B.I.P.T. niet naar behoren werkt, wat verwacht je dan van de Telecombedrijven ?
Waar blijven we met de regels en besluiten als ze geen praktijk kennen ?

Een brief is verzonden aan Jo Vandeurzen, Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
en Joke Schauvliege, Minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie