Gemeente Roosdaal waarschuwt bevolking voor overmatige blootstelling aan straling GSM

maandag, 26 september 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Gemeente Roosdaal, sept. 2011

Elektromagnetische straling, omgaan met een GSM PDF Afdrukken E-mail

Beperk de straling van uw gsm

Door een enorme toename van draadloze communicatie zijn er veel bronnen van elektromagnetische straling bijgekomen (mobiele telefonie, gsm, draadloze netwerken). Men spreekt soms van de toenemende elektromagnetische 'vervuiling'.

Tot nu toe is niet bewezen dat de straling van bijv. mobiele telefoons en gsm's schadelijk is. Maar op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kunnen gezondheidsrisico's bij langdurig en veelvuldig gebruik ook niet helemaal uitgesloten worden. Daarom wordt aangeraden om de blootstelling aan straling zo veel mogelijk te beperken.

Wanneer een gsm af staat, zendt het toestel niets uit. Wanneer hij in stand-by staat, zendt de gsm slechts af en toe een kort signaal uit om zijn positie aan het netwerk te laten weten. Het is enkel tijdens een gesprek dat een gsm continu straling uitzendt.

Een goede raad is om de beltijd te beperken. En om de afstand tussen gsm en lichaam zo groot mogelijk te houden. Gebruik als het kan een oortje of bel met de luidspreker aan. Stuur liever sms-berichten i.p.v. te bellen.

Bel in ieder geval op plaatsen met een goede ontvangst. Bij slechte ontvangst, vergroot uw gsm het vermogen en neemt dus ook de blootstelling aan straling toe. Houd daarom de streepjes die de ontvangst aanduiden op het scherm in de gaten. Hoe meer streepjes, hoe beter de ontvangst.
In de auto, trein of ondergrondse parking zal een gsm een veel krachtiger signaal moeten uitzenden om contact met de antenne te kunnen behouden, dus hem uitschakelen beperkt ook de blootstelling aan straling.

Kies een gsm met een lage SAR-waarde (zie gebruiksaanwijzing van de gsm of op het internet - de officile grenswaarde in Europa voor de SAR van een gsm is 2W/kg). Het CE-teken is een bewijs dat een gsm is getest en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

Kinderen kunnen de gsm het best zo weinig mogelijk gebruiken. Het belangrijkste argument is dat de cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen en adolescenten bij hun volwassenheid veel hoger zal zijn dan die van de huidige volwassenen.

Voor het origineel zie:
www.roosdaal.be/Elektromagnetische-straling-omgaan-met-een-GSM .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie