Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter

vrijdag, 23 september 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Gerelateerde artikelen:
Verhalen/3485
www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1317411/2011/09/11/Slimme-stroommeters-aanslag-op-de-nu-al-onbetaalbare-energiefactuur.dhtml#.Tm8ZvhIq98U.facebook .
en vooral:
www.emfacts.com/2011/09/an-excellent-summary-of-smart-meter-problems/ .

Bron: Test Aankoop sept. 2011

Maatschappelijk debacle dreigt in dossier slimme meter

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu. Tegen september volgend jaar verwacht de Europese Commissie een onderbouwde evaluatie van het Vlaams Gewest over een algemene invoering van de slimme meter.

Test-Aankoop plaatst echter fundamentele vraagtekens bij de door lobbyisten van de elektriciteitsindustrie zo gepropageerde slimme meters, samen met middenveldorganisaties ACOD, ACV, ACW, ABVV, de Gezinsbond, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties (OIVO) en Samenlevingsopbouw.

Aanslag op energiefactuur

Over de nadelen en onduidelijkheden wordt immers zedig gezwegen door de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters. De slimme meters zullen een aanslag vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van kleine elektriciteitsverbruikers, een categorie waarbinnen gezinnen in armoede sterk oververtegenwoordigd zijn.

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro. Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende twintig jaar.


Overschat besparingspotentieel

Verder toont eigen onderzoek aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat. Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen. Kleine verbruikers – gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen – zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter m.a.w. financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers: een Mattheüseffect om U tegen te zeggen dus.


Tal van andere vragen

In een gezamenlijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties, komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uirol van de slimme meters met zich mee zouden brengen. Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe? Wat zal de impact op o.a. mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die elektriciteitsverbruik tijdens de dag verder ontmoedigen? Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt? En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn. Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van Energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen. Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debacle.

Voor het originele artikel zie:
www.test-aankoop.be/energie/maatschappelijk-debacle-dreigt-in-dossier-slimme-meter-s731433.htm .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie