Belgen maken gehakt van ministerieel schrijven.

woensdag, 03 augustus 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Onze collega's van Beperk de Straling zijn verwikkeld in een interessante correspondentie met de Belgische Minister van Volksgezondheid. In Nederland hult het Ministerie van Volksgezondheid zich overigens al jarenlang in stilzwijgen en laat zij de belangen van de telecomindustrie behartigen door het Ministerie van EZ (ELI).
Wanneer staan er integere ambtenaren bij Volksgezondheid op om hiertegen stelling te nemen?
Leest u onderstaand de Belgische correspondentie:


Bron: Beperk de Straling 2 aug. 2011

Reactie op het schrijven van Minister Vandeurzen

Op 24 en 25 mei hebben de initiatiefnemers van de petitie tegen een 4e netwerk, in naam van de ondertussen meer dan 9.000 ondertekenden, een schrijven gericht tot de 7 verantwoordelijke ministers. Dit schrijven vindt u hier terug.

Tot dusver hebben wij enkel een reactie van Minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen ontvangen op ons schrijven. Dit kunt u hier nalezen.

Onze reactie op het schrijven van Minister Vandeurzen:

Geachte Minister Vandeurzen,

Wij danken u voor uw schrijven (1).
U verwijst naar ontslagnemend telecom Minister Van Quickenborne.

Het is echter bewezen dat artificiële elektromagnetische straling, komende van o.a. GSM- zendmasten -en antennes directe schadelijke gezondheidseffecten en lange termijn gevolgen heeft voor de mens. Daarom bent u als minister van Volksgezondheid in de eerste plaats verantwoordelijk voor de continue bestraling van 6 miljoen Vlamingen.

U schrijft:
''Normen zullen steeds een punt van discussie zijn.''

Wij verstaan dat als u de telecom-operatoren in het verhaal betrekt zij met een verlaging van de norm vaak niet akkoord zullen zijn omdat zij, als onderneming uiteraard gericht zijn op winstmaximalisatie.

Bescherming van de volksgezondheid is echter wél de hoofdtaak van de overheid en in het bijzonder die van de Minister van Volksgezondheid. Eigenlijk is er geen punt van discussie over normen. Wat steeds bewezen wordt is dat de enige veilige norm de nulnorm is.

Als aanvaardbaar compromis stellen wij, meer dan 9,000 ondertekenaars van de petitie (2) alsook gesteund door 4 professoren en talloze medici, de onmiddellijke toepassing van de norm van 0,6 V/m (en de norm van 0,06 V/m als streefwaarde) voor. Deze norm is bovendien in de praktijk zeer gemakkelijk te implementeren door de betreffende telecom providers.

De onmiddellijke toepassing van de 0,6 V/m norm wordt ook geëist door het Europees Parlement alsook door duizenden professoren, dokters en wetenschappers (2).

U schrijft:
''Er bestaan over de gezondheidseffecten van niet-ioniserende straling dus nog heel wat wetenschappelijke onzekerheden.''

Letterlijk uit 'Uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap' van de Minister van Volksgezondheid (3): ''Men neemt voorzorgsmaatregelen in situaties van wetenschappelijke onzekerheid.''

Omdat de schadelijke gezondheidsgevolgen van elektromagnetische straling zelfs bij zogenaamd lage waarden worden vastgesteld (4) kunnen wij enkel concluderen dat de overheid het principe van preventie en voorzorg niet toepast.

U schrijft:
''Er is de afgelopen jaren nochtans heel wat onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidseffecten ...''

Inderdaad en er is ook veel onderzoek gedaan naar de financiering van deze onderzoeken. Daaruit blijkt dat door de industrie gefinancierd onderzoek 9 keer minder vaak schadelijke effecten ''aantoont'' (5). U verstaat dat wij daarom enkel rekening houden met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. In wetenschappelijke studies dient men ook rekening te houden met lange termijn effecten, deze zijn vaak veel schadelijker dan korte termijn effecten (5).

U schrijft:
''Straling afkomstig van het eigen GSM-toestel ligt in heel wat gevallen veel hoger dan die van zendantennes.''

Dit is correct, als men dit opmeet in Volt per meter (V/m). Maar men mag niet veronderstellen dat enkel V/m een beeld geeft over de schadelijke gezondheidseffecten -en gevolgen van gepulste microgolfstraling.

In de eerste plaats is het vermogen van een GSM-mast duizenden malen hoger dan dat van een GSM-toestel. In de tweede plaats kan men een continue bestraling niet vergelijken met de tijdelijke bestraling van enkele minuten.

In talloze studies is wel bewezen dat zowel GSM-toestellen als GSM-masten zelf op een aanzienlijke afstand schadelijk zijn voor de mens.

Als voorbeeld verwijs ik naar de conclusie van een recente epidemiologische studie van meer dan 2 miljoen mensen en het verband met meer dan 7.000 sterftegevallen door kanker (6):

In de door GSM- zendmasten -en antennes meest bestraalde zone Centro-Sul (249.862 inw.) vindt men 58/10.000 sterftes door kanker, in de minder bestraalde regio Barreiro (219.873 inw.) 65% minder sterftes door kanker (met name 20/10.000).

Ook een belangrijke factor naar schadelijke gezondheidseffecten -en gevolgen is de intrinsieke eigenschappen van het signaal. 3G (UMTS) is bijvoorbeeld 10 maal schadelijker dan 2G. Dit is bewezen door prof. Adlkofer (7) die ook uitgebreid gesproken heeft in de hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Omdat met 4G (LTE en Wimax) nog meer bits en bytes verstuurd worden dan met 3G is het waarschijnlijk dat 4G zo mogelijk nóg veel schadelijker is dan 3G. Tot dusver is er nog geen onderzoek gevoerd naar 4G, toch wil men de 4G-licenties in november van dit jaar al verkopen.

Ook lokaal wil men 4G (LTE) reeds implementeren. Wimax is bovendien reeds actief in veel Vlaamse steden. Dient men niet eerst te bewijzen dat 4G (LTE en Wimax) onschadelijk is alvorens men begint met de uitbouw en de bestraling hiervan? Net zoals een farmaceutisch bedrijf in geval zij een nieuw geneesmiddel wensen te commercialiseren enkel de toelating krijgen nadat jarenlang herhaaldelijk wetenschappelijk bewezen is dat er geen schadelijke gezondheidsgevolgen zijn bij inname van het betreffende geneesmiddel? En in dit geval gaat het over de voltallige bevolking, 6 miljoen Vlamingen, die allen continu bestraald zullen worden door hoogst waarschijnlijk de meest schadelijke bron van gepulste microgolfstraling.

Is het toeval dat er in het laatste decennium een exponentiële toename is van ADHD-kinderen, depressies, zelfmoorden, diabetes, allergieën, kanker enz.? Tegenwoordig zijn reeds tienduizenden elektrogevoeligen op de vlucht (8), mensen die voor hun overleven genoodzaakt zijn om te verhuizen naar zones waar er minder elektromagnetische straling is.

Met hoogachting,

De initiatiefnemers van de petitie:

- Steven Boone
- De Vlaamse werkgroep Beperk de Straling - www.beperkdestraling.org
- De Vlaamse vereniging StralingsArmVlaanderen - www.stralingsarmvlaanderen.org
- De Waalse vereniging Teslabel Coordination a.s.b.l. - www.teslabel.be
- De Waalse verening CLAG a.s.b.l. - www.clag.be
- De Brusselse vereniging Collectif Dé-Mobilisation - demobilisation.wordpress.com
- De redactie van de Benelux informatie website StopUMTS - www.stopumts.be
- Patrick Vanden Berghe

P.S. De ministers in Israël passen wél het voorzorgsprincipe toe en blokkeren de lancering van 4G (9).

Meer informatie:
- Steven Boone (coördinator van de petitie)
- E-mail: info@petitie-elektrosmog.be . Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bronnen:

(1)
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=327%3Aantwoord-minister-jo-vandeurzen-mbt-schrijven-initiatiefnemers-petitie-tegen-4e-netwerk&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1 .

(2) www.petition-electrosmog.be/esmog.php?l=nl

(3)
www.beltug.be/file/517/Brochure_FOD_-_Elektromagnetische_velden_en_gezondheid/ .

(4)
Resolutie van het Europees Parlement van 2 april 2009 over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden:

(...) vraagt dat bij het beoordelen van mogelijke gevolgen van elektromagnetische straling voor de gezondheid in het bijzonder rekening wordt gehouden met biologische effecten, te meer omdat diverse studies hebben aangetoond dat de laagste niveaus de schadelijkste gevolgen veroorzaken

www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=26 .

(5)
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=24 .

(6)
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3A65-minder-sterftes-door-kanker-in-minder-bestraalde-regio&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1 .

(7)
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=22 .

(8)
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=339:duitsland-uitzending-op-d-radio-kultur-over-electrogevoeligen-25000-mensen-op-de-vlucht&catid=43:nieuws-algemeen '.

(9)
www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=210138 .

Voor het origineel zie:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=348:reactie-op-het-schrijven-van-minister-vandeurzen&catid=43:nieuws-algemeen .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie