Kamer van Volksvertegenwoordigers: Resolutie van Ecolo Groen ter erkenning van en hulp aan EHS'ers.

dinsdag, 02 augustus 2011 - Categorie: Berichten Belgie

In het Belgische (of federale) Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben drie leden van de partij Ecolo-Groen Thrse Snoy, Muriel Gerkens en Eva Brems een resolutie ingediend waarin verzocht wordt de aandoening electro-hypersensitiviteit (overgevoeligheid voor elektromagnetische velden) als aandoening te erkennen en eveneens de daarmee samenhangende functionele ongemakken als handicap te erkennen. Ook vraagt men studies naar het mechanisme achter de aandoening te stimuleren en te zoeken naar het verband tussen blootstelling aan EMV en EHS. Bovendien verzoeken de afgevaardigden om de medische wereld te wijzen op en voor te lichten over het bestaan van de aandoening en om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Bovendien wordt gevraagd om zogenaamde ''witte zones'' in de publieke ruimte en om openbare instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en crches te informeren over EHS.

Welke Nederlandse politieke partij volgt dit voorbeeld?

Voor de volledige (Franstalige) tekst van het voorstel zie het bijgevoegde PDF document:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie