De Zeewacht: Lezers schrijven ''Wel schadelijk voor de gezondheid'' .

dinsdag, 19 juli 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Lezers schrijven - ''Wel schadelijk voor de gezondheid''

Bron: De Zeewacht van 15 juli 2011

Hiermee reageert de werkgroep Beperk de Straling op de uitspraken van burgemeester Michel Landuyt al zou het Wifi-netwerk op het strand geen gezondheidsrisico's inhouden voor de strandbezoeker.

Op 16 mei adviseerde de Europese Raad om Wifi-netwerken te bannen in scholen. De Europese Raad baseerde zich op de resultaten van het recente wetenschappelijk onderzoek die een causaal (oorzakelijk) verband aantoont tussen de blootstelling aan Wifi-straling en effecten op de gezondheid. In het kader van het voorzorgsprincipe adviseert de Europese Raad om alvast kleine kinderen niet bloot te stellen aan Wifi-straling omdat (en volgens de internationale wetenschappelijke consensus) er niet gerefereerd kan worden naar een stralingsnorm die veilig is voor kinderen.

Tegen het advies van een grote groep erkende kankerspecialisten waaronder prof. dr. Stefaan Van Gool (kinderoncoloog UZ Leuven) en prof. dr. Nik Van Larebeke (UZ Gent) maar ook fysici waaronder prof. ir. Victor Moshchalkov (KULeuven) die allen het installeren van publieke netwerken veroordelen, beweert een niet-medicus, advocaat en burgemeester Michel Landuyt dat de installatie van een Wifi-netwerk op het strand geen risico vormt voor de gezondheid en dit zeker niet voor kinderen. Landuyt wuift met name de aanbevelingen van de Europese Raad, het IARC en ook deze van onze eigen Hoge Gezondheidsraad weg. Opmerkelijk dat een niet medisch geschoold persoon in tegenstelling tot deze internationaal erkende organisaties publiekelijk via de pers poneert dat de Wifi-straling geen gevaar inhoudt voor de gezondheid.

Uit lokaal onderzoek blijkt tevens dat er geen openbaar onderzoek is gebeurd die de beslissing is vooraf gegaan. De bevolking werd noch op de hoogte gebracht van de plannen noch heeft ze haar goedkeuring gegeven. Een mooi staaltje van een niet-democratische beslissing!

Tot onze grote verbazing blijkt ook dat de Wifi-access points (cabines) enkel geplaatst worden op de gronden van de concessiehouders van de strandcabines wat op zich aantoont dat dit Wifi-netwerk niet gerelateerd is aan enig openbaar karakter.

Tenslotte zou het wel eens interessant zijn te vernemen in hoeverre er financiële overeenkomsten zijn gemaakt tussen enerzijds operator Citymesh en anderzijds het gemeentebestuur. Deze vraag is dermate terecht aangezien de inwoners vanMiddelkerke, Westende en Lombardsijde niet op de hoogte werden gebracht van deze overeenkomst.

Jan Allein, coördinator werkgroep Beperk de Straling

Voor het originele artikel zie De Zeewacht (1) en (2).Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie