Persbericht Beperk de Straling: ''Info-sessies Minister Schauvliege één grote leugen''.

zondag, 03 juli 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Persbericht BdS : Info-sessies Schauvliege één grote leugen 19 juni 2011

www.jokeschauvliege.be/upload/bevoegd_berichten/20110530%20QA%20Metingen%20gsm-straling_1306761246.pdf

Infosessies juni 2011

Doel infosessies – resultaat studie naar gezondheidseffecten.

Met de infosessies willen we lokale actoren informeren over de nieuwe wetgeving. Bovendien willen we lokale besturen ook mogelijkheden aanreiken om te communiceren over elektromagnetische straling van gsm-antennes.

Op de infosessies wordt eveneens aandacht besteed aan de resultaten van een studie van de Dienst Milieu en Gezondheid van het Departement LNE. Dat onderzoek lijst bestaande onderzoeksrapporten op en evalueert ze op het gebied van methode en resultaat. Dat maakt het mogelijk om in te schatten of elektromagnetische straling schadelijk is of niet.

De studie werd uitgevoerd door Prof. Dr. Luc Verschaeve, op het gebied van elektromagnetische straling. Prof Dr. Verschaeve zal de resultaten van die studie ook toelichten op de infosessies.

Draaiboek

Op de infosessies wordt een draaiboek verdeeld met informatie over wetgeving, techniek,
gezondheidseffecten en communicatie over alle aspecten van gsm-straling. Het draaiboek werd ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Instituut
voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), Toezicht Volksgezondheid en de Dienst Milieu en Gezondheid van het Departement LNE. Het draaiboek is een praktisch instrument waar lokale besturen mee aan de slag kunnen als ze geconfronteerd worden met ongerustheid rond straling.

Data en locaties van de infosessies

· 6 juni 2011 : Provincie Vlaams-Brabant - Provinciehuis Leuven

· 9 juni 2011 : Provincie Limburg - Vlaams Administratief Centrum

· 14 juni 2011 : Provincie Oost-Vlaanderen - PAC Zuid

· 21 juni 2011 : Provincie West-Vlaanderen - Provinciehuis Boeverbos

· 27 juni 2011 : Provincie Antwerpen - Provinciehuis AntwerpenTot zover de mededeling van het departement van Schauvliege. (zie volgende bladzijde):

Stopumts vestigt opnieuw de aandacht op het (op 19 juni 2011) uitgegeven persbericht van onze collega's van BeperkdeStraling vanwege de Nederlandse connecties der hoofdrolspelers zoals genoemd in het onderstaande commentaar:

-------------------------------------------------

Persbricht BdS : Info-sessies Schauvliege één grote leugen
19 juni 2011

De vooropgestelde communicatie ter informeren en sensibiliseren van de bevolking, beschreven in het draaiboek ‘Zendantennes….een hot item’ is enkel gebaseerd op de eenzijdige argumentatie van prof Luc Verschaeve inzake de effecten van de draadloze toepassingen en de gezondheid. Vergeet ook niet dat prof Luc Verschaeve, Gilbert Decat en Maes Annemie als enigen werden aangesteld om de studie ‘inventarisatie van blootstellingniveau’s van niet-ioniserende elektromagnetische straling voor de bevolking in Vlaanderen, literatuurstudie in opdracht van het Departement LNE ‘ uit te voeren op aanvraag van Schauvliege, maw werd de expertise of adviezen van andere wetenschappers gewoonweg genegeerd.

De infosessies hebben enkel tot doel om de bevolking een ‘geruststellende’ boodschap mee te geven en dit via een studie die tot doel heeft de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan straling afkomstig van de draadloze technologie te minimaliseren of te ontkennen.Wie de wetenschappelijke literatuur op de voet volgt kan niet ontkennen dat de banden tussen Verschaeve ,DeCat en Annemie Maes zeer nauw met elkaar verweven zijn. Allen hebben gewerkt voor de VITO, DeCat en Verschaeve werken nauw samen met de ICNIRP en werken ook nauw samen met de secretaris van de Nederlandse Gezondheidsraad dhr Eric van Rongen ( tevens lid van de EMF task force van de WHO en notoir lid van de ICNIRP.

Nochtans heeft de Europese Commissie in 2009 zich uitgesproken tegen het gelijktijdig lidmaatschap van zowel ICNIRP, WHO en een gezondheidsraad omwille van vermeende belangenvermenging.

Tijdens de infosessies worden deze nauwe banden met ICNIRP en de Nederlandse Gezondheidsraad duidelijk aangetoond door beide organisaties te categoriseren onder de categorie 10 op 10 terwijl organisaties waaronder de BioInitiative groep en onze EIGEN Hoge Gezondheidsraad de categorie 3 toe te wijzen. Categorie 3 op 10 betekent onbetrouwbaar en berust op weinig expertise.

Het is compleet onethisch en onbegrijpelijk waarom Luc Verschaeve , voorzitter van de werkgroep ‘niet-ioniserende straling’ van de Hoge Gezondheidsraad de adviezen en de expertise van zijn eigen werkgroep binnen de HGR ondermaats vindt en dit ook voor een vol publiek beleidsverantwoordelijken poneert, dit terwijl de samenstelling van de Nederlandse Gezondheidsraad en vooral haar secretaris van Rongen in Nederland zwaar onder vuur wordt genomen omwille van de belangenvermenging met de ICNIRP.

Verschaeve schuwt ook niet om de aanbevelingen van onze eigen Hoge Gezondheidsraad inzake het toepassen van het voorzorgsprincipe te streng te noemen en de argumentaties niet robuust !” Strenge maatregelen zullen bij veel mensen een gevoel van ongerustheid opwekken omdat ze strengere normen opvatten als teken dat er wel degelijk een probleem is” beweert hij.

Hij heeft er ook geen problemen mee om het rapport van de Hoge Gezondheidsraad mbt demodulatie van RF frequenties in levend materiaal in twijfel te trekken: “ Een rapport van de HGR (2008) zegt dat die demodulatie niet bewezen is, maar wel mogelijk is. Hiermee gaat de HGR wel in tegen andere rapporten en publicaties die in wetenschappelijke literatuur zijn verschenen.”

De resultaten van de studie ‘inventarisatie van blootstellingniveau’s van niet-ioniserende elektromagnetische straling voor de bevolking in Vlaanderen, literatuurstudie in opdracht van het Departement LNE ‘ zijn uitsluitend gericht op het ontkrachten van wetenschappelijke resultaten die wel aanwijzingen en effecten op de gezondheid aantonen.

Kanker: Onderzoek leert dat er geen verhoogd kankerrisico is bij mensen die gedurende een periode van 10 jaar een gsm-toestel hebben gebruikt. Voor langere perioden is het nog te vroeg om uitspraken te doen. Toch zijn de gegevens tot nu toe geruststellend. Uitvoerig laboratoriumonderzoek op dieren die levenslang aan straling werden blootgesteld geeft overweldigend bewijs dat er geen verhoogd risico is.

Genetische effecten: Er wordt vaak beweerd dat RF straling het erfelijk materiaal beschadigt.

Als we alle gegevens samen leggen, zien we veel meer argumenten om aan te nemen dat dit niet het geval is. De negatieve kankerstudies bij dieren vormen trouwens ook al een stevig argument om aan te nemen dat er geen genotoxische effecten te verwachten zijn.

Bloedhersenbarrière: Vaak hoor je beweringen dat de BBB door RF kan worden aangetast. Een evaluatie van een hondertal ‘peer-reviewed’ publicaties leert echter dat dit effect enkel optreedt als de blootstelling thermisch van aard is. Er zijn dus helemaal geen aanwijzingen dat de BBB wordt aangetast bij mobiele communicatie. De stralingsintensiteit is nooit hoog genoeg om thermische effecten te veroorzaken.

Enzovoort………………………

Ieder degelijke studie die met statistisch significantie schadelijke effecten aantoont wordt grondig met een zogenaamde deskundigheid en met de nodige (eenzijdige) referenties in ongeloof getrokken. Ieder gebruikt argument is goed .

Bloedhersenbarrière: Salford et al. (duidelijke effecten op de BBB) blijven overtuigd van de realiteit van hun onderzoek dat echter niet overeenkomt met de overweldigende gegevens uit andere studies en de opinie van een meerderheid van de wetenschappers.

Experimenteel onderzoek: Er zijn tot nu toe een 50-tal ‘peer reviewed’ publicaties over kanker en mortaliteit bij dieren. Hoewel er ook hier weer enkele alarmerende studies waren kan men op basis van de publicaties bij ratten, muizen en konijnen spreken van overweldigend bewijs dat dit type straling niet kankerverwekkend is (Elder, 2010).

Enige tijd geleden heeft een doktoraatstudue aan de UCL voor ophef gezorgd, omdat daar wel in vivo effecten bij ratten werden aangetoond (verhoogde mortaliteit en aanwijzingen voor een verhoogd kankerrisico)………… Alle andere studies vinden niets. Maar die ene studie heeft wel de wereldpers gehaald. Andere aspecten van de thesis werden ook bekritiseerd, onder andere door de Nederlandse Gezondheidsraad.

Dit zijn maar enkele van de besproken studies die als ‘onwetenschappelijk’ werden aangekaart.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Jan Allein
Coördinator
Werkgroep Beperk De Straling
www.beperkdestraling.org
09/2279046

Voor het origineel met hyperlinks zie:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315:persbericht-beperk-de-straling-info-sessies-schauvliege-een-grote-leugen&catid=43:nieuws-algemeen .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie