Initiatiefnemers petitie stappen naar Raad van State bij toelating 4e operator.

dinsdag, 31 mei 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Gerelateerd bericht: Berichten%20Belgie/5719 .

Op 31 mei 2011 ontving Stopumts onderstaand persbericht:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Persbericht - 31 mei 2011

Initiatiefnemers petitie tegen 4de operator stappen naar
Raad van State indien nieuwe operator toegelaten wordt

Meer dan 8.300 mensen ondertekenden de petitie

www.petitie-elektrosmog.be

Twee weken geleden berichtten de kranten over de petitie die enkele organisaties tegen elektrosmog lanceerden tegen de komst van een vierde GSM/3G- telecom operator in Belgi (1). Ondertussen verdubbelde het aantal handtekeningen nog tot meer dan 8.300 (2).

De initiatiefnemers van de petitie, waaronder de Vlaamse organisaties Beperk de Straling en StralingsArmVlaanderen, schreven nu een brief naar de verantwoordelijke Ministers. Indien de Ministers geen rekening houden met de boodschap van de petitie en alsnog een vierde operator toelaten zullen de initiatiefnemende organisaties klacht neerleggen bij de Raad van State.

Op slechts twee weken tijd verdubbelde het aantal ondertekenaars van de petitie tot meer dan 8.300. Een luid en duidelijk signaal dat de bevolking weigert om blootgesteld te worden aan de elektromagnetische straling van tienduizenden nieuwe antennes.

De petitie is ook een oproep van de medische wereld. 24 medici steunen de petitie alsook 4 professoren (3), waaronder Prof. Dr. Van Gool en Prof. Moshchalkov (K.U.Leuven).

Op 24 en 25 mei schreven de initiatiefnemers van de petitie, namelijk Beperk de Straling, StralingsArmVlaanderen, de Franstalige Belgische vzws Teslabel en CLAG en het Brusselse collectief D-Mobilisation, naar de verantwoordelijke ministers (4) omtrent de petitie en vroegen nadrukkelijk om gn vierde operator toe te laten.

De boodschap van de petitie werd recent nog ondersteund door een rapport van de Raad van Europa dat waarschuwt voor de gezondheidsrisicos van EM-straling, in het bijzonder voor kinderen (5). De Raad pleit voor dringende maatregelen om de blootstelling aan EM-straling terug te dringen en stelt dat als we wachten totdat er zwaarder wetenschappelijk en klinisch bewijs is, kan dat leiden tot hoge economische en gezondheidskosten zoals eerder is gebeurd met asbest, gelode benzine en tabak.

Ook het Europees Parlement (6) en het Europees Milieuagentschap (6) riepen eerder al nadrukkelijk op tot voorzorgsmaatregelen.

Indien de verantwoordelijke Ministers tegen 2 juni 2011 nog steeds een vierde operator willen toelaten in Belgi zullen de initiatiefnemers van de petitie in juni gezamenlijk klacht neerleggen bij de Raad Van State.

Een vierde operator is immers in strijd met het voorzorgsprincipe en artikel 23 uit de Grondwet, namelijk het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.


Meer informatie:

- Steven Boone (cordinator van de petitie)
- E-mail: info@petitie-elektrosmog.be
- Website: www.petitie-elektrosmog.be


De initiatiefnemers van de petitie:

- Steven Boone
- De Vlaamse werkgroep Beperk de Straling - www.beperkdestraling.org
- De Vlaamse vereniging StralingsArmVlaanderen - www.stralingsarmvlaanderen.org
- De Franstalige Belgische vereniging Teslabel Coordination a.s.b.l. - www.teslabel.be
- De Franstalige Belgische verening CLAG a.s.b.l. - www.clag.be
- De Brusselse vereniging Collectif D-Mobilisation - demobilisation.wordpress.com
- De redactie van de Benelux informatie website StopUMTS - www.stopumts.be
- Patrick Vanden Berghe


Referenties:

(1) Het persbericht van 13/05/2011: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=291%3Aal-meer-dan-4000-handtekeningen-tegen-een-4e-mobiele-operator-in-belgie&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1

De berichtgeving in de media:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3Apetitie-elektrosmogbe-in-de-media&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1


(2) Zie www.petitie-elektrosmog.be

(3) Een detail van de medici en professoren die de petitie steunen vindt u onderaan de pagina:
www.petition-electrosmog.be/esmog.php?l=nl

(4) U vindt de brieven terug in bijlage. Volgende ministers werden aangeschreven (zowel per e-mail als per aangetekend schrijven):


- Minister van Telecommunicatie Van Quickenborne
- Minister van Volksgezondheid Onkelinx
- Vlaams Minister van Leefmilieu Schauvliege
- Vlaams Minister van Volksgezondheid Vandeurzen
- Waals Minister van Volksgezondheid Tillieux
- Waals Minister van Leefmilieu Henry
- Brussels Minister van Leefmilieu Huytebroeck

(5) www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/8514380/Ban-mobile-phones-and-wireless-networks-in-schools-say-European-leaders.html

www.demorgen.be/dm/nl/5401/Multimedia/article/detail/1264776/2011/05/16/Europa-wil-gsm-s-en-draadloos-internet-uit-scholen-weren.dhtml

Het integrale rapport van de Europese Raad (06/05/2011):
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:aanbevelingen-van-de-europese-raad-&catid=43:nieuws-algemeen

(6) http://www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=26Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie