Kortrijk: Gsm-mast aan Condédreef ‘overbodig'

donderdag, 26 mei 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: De Standaard 24 mei 2011

Gsm-mast aan Condédreef ‘overbodig'

Omwonenden van het Ei in Kortrijk tekenen protest aan tegen de komst van een 25meter lange gsm-mast ter hoogte van de op-en afrit van de E17 aan de Condédreef. De stad Kortrijk kan de vergunning niet tegenhouden.
Quantcast
De buurt van de Wolvenstraat in Kortrijk protesteert tegen het plaatsen van een gsm-mast door Mobistar. De antenne is 25meter hoog en komt ter hoogte van de verkeerslichten aan het Ei van Kortrijk, kant Condédreef.

Omwonende Henk Delrue: ‘De bewoners van de Wolvenstraat, de Wolvendreef, de Condédreef, de NederMosscher en de Ferdinand van Eeckhoutstraat zijn toevallig op het spoort gekomen van de geplande gsm-mast. Het openbaar onderzoek is op onbehoorlijke wijze gevoerd. De aankondiging was bevestigd aan de verlichtingspaal die volgens de aanvraag wordt vervangen door de mast. Maar die paal staat aan het begin van de afrit Walle, op een plaats waar je onmogelijk kan stoppen. Niemand heeft de affiche dus kunnen lezen.'

De buurt diende op het allerlaatste ogenblik heel wat bezwaarschriften in. Het buurtcomité haalt aan dat bestaande gsm-masten in de onmiddellijke omgeving niet worden benut. Delrue: ‘De wetgever legt maximale benutting op van bestaande gsm-masten. Die regel is in het leven geroepen om een wildgroei aan masten tegen te gaan, maar wordt nu met voeten getreden. Er staan immers al masten in de Beneluxlaan, de Doorniksesteenweg (zowel bij de brandweer als bij de politie), de Wagenmakersstraat, de Weggevoerdenlaan en aan het ziekenhuis Maria'sVoorzienigheid.'

‘We hebben ook geprotesteerd tegen de visuele pollutie of de verstoring van het uitzicht en de geluidshinder. Ten slotte begrijpen we ook niet dat een gsm-mast wordt geplaatst in de omgeving van scholen, een rust- en verzorgingstehuis en twee kinderopvangplaatsen.'

Het openbaar onderzoek is afgelopen en het initiatief ligt nu bij de stad Kortrijk. Maar omdat het een bijzondere vergunningsprocedure betreft waarbij Kortrijk alleen een adviserende rol heeft, kan de stad de vergunnig niet tegenhouden. Het is Stedenbouw Brugge dat de uiteindelijke beslissing neemt.

Voor het originele bericht zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JT3AHHHT .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie