PERSBERICHT: ''Geen 4e mobiele operator in België!''

vrijdag, 13 mei 2011 - Categorie: Berichten Belgie

-- PERSBERICHT 13 mei 2011 --

''Geen 4e mobiele operator in België!''

Reeds 4.000 ondertekenaars van de petitie

www.petitie-elektrosmog.be

Volgende maand wil de overheid de licentie veilen voor een vierde mobiele operator in België. Voor deze licentie is er één kandidaat. Een nieuwe GSM-operator zal echter leiden tot de plaatsing van duizenden nieuwe zendantennes en dus een verdere explosieve toename van de elektromagnetische straling waaraan de bevolking wordt blootgesteld.


Aangezien een nieuwe operator compleet in strijd is met het voorzorgsprincipe, startten de organisaties Beperk de Straling, StralingsArmVlaanderen, Teslabel en Dé-Mobilisation een petitie op. Reeds 4.000 mensen ondertekenden de petitie en geven zo een luid en duidelijk signaal dat een vierde operator niet gewenst is.


Eind april werd door de Belgische telecomregulator BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) gecommuniceerd dat zij één kandidatuur ontvangen hebben voor een vierde 3G/UMTS-vergunning in België (1). Het BIPT zal nu verder de kandidatuur onderzoeken en in de komende weken informatie geven over de ontvankelijkheid ervan.

Sinds maart van dit jaar hebben echter meer dan 4.000 Belgen - waaronder meer dan 3.800 op papieren drager - een petitie getekend tegen het toelaten van een 4e operator.

De petitie is een gezamenlijk initiatief van 4 Belgische organisaties die pleiten voor minder elektrosmog: de Vlaamse organisaties Beperk de Straling en StralingsArmVlaanderen, de Waalse vzw Teslabel en de Brusselse vereniging Dé-Mobilisation.

De petitie wordt gesteund door talloze medici alsook door de vooraanstaande professoren Prof. Dr. Stefaan Van Gool (kliniekhoofd van de afdeling Kinderhemato-oncologie van het U.Z.Leuven en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.Leuven) en Prof. Victor Moshchalkov (Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven en voorzitter van de ESF Networking Programme ''Nanoscience and Engineering in Superconductivity''). Beide professoren worden beschouwd als de experts m.b.t. de problematiek van elektrosmog en gezondheid en werden herhaaldelijk uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten, onder meer bij de Eerste Minister Yves Leterme (2) alsook op de hoorzitting in het Vlaams Parlement (3).


De argumenten tegen een vierde operator samengevat:

1. Gevaar voor de volksgezondheid

De wetenschappelijke bewijzen voor de schadelijke effecten van gepulste, hoogfrequente elektromagnetische straling stapelen zich al jarenlang op. De schadelijke effecten omvatten onder andere beschadiging van het DNA, van het immuunsysteem, van het hormonaal systeem, verstoring van de hersenactiviteit, verhoogde doorlaatbaarheid van de hersen-bloedbarrière, verhoogd risico op kanker, enzovoort. EM-straling wordt verder in verband gebracht met klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen, duizeligheid, verminderde concentratie, geheugenproblemen en hartritmestoornissen (4).

De roep uit de wetenschappelijke en medische wereld klinkt dan ook steeds luider. Getuige daarvan de talloze appèls (5).

Ook de Europese Unie (6) roept de lidstaten herhaaldelijk op tot (re)actie: de onmiddellijke toepassing van preventie, het voorzorgsprincipe, het ALARA-principe (''As Low As Reasonably Achievable''), de lagere 0,6 V/m norm, en de aanbeveling niet te wachten op een tweede asbest- of tabakschandaal. Aldus het recent verschenen rapport van de Europese Raad (7) dewelke ook unaniem goedgekeurd werden in de gezondheidscommissie.


2. Zinloos: prijzen voor de consumenten zullen niet verlagen

Volgens verschillende telecomexperts heeft een vierde operator totaal geen zin. De markt in België is reeds verzadigd en een nieuwe operator zal de prijzen niet verlagen (8).

Ook volgens consumentenorganisatie Test-Aankoop zou een vierde operator niet nodig zijn als de markt in België op een correcte en eerlijke manier zou functioneren. De consumentonvriendelijkheid van de markt zal niet zomaar worden opgelost door een vierde operator.Bovendien zal de nieuwe operator zware investeringen moeten doen in de opbouw van een geheel nieuw antennepark en in het betalen van de licentie, hetgeen daarna doorgerekend zal worden aan de consument (8).


3. Nodeloze energieverspilling

Gsm-netwerken verbruiken enorm veel energie. Het is in het licht van de klimaatproblematiek en de dringende nood aan energiebesparing dan ook totaal onverantwoord om een operator een geheel nieuw antennepark te laten uitbouwen als er evengoed gebruik kan worden gemaakt van bestaande netwerken/antennes van de andere operatoren (9).


Steven Boone (master in de handelswetenschappen en coördinator van de petitie) stelt: ''Talloze medici - waaronder 1.000 Duitse artsen in het Freiburger Appel (10) - bevestigen dat er een direct causaal verband is tussen de exponentiële toename van stralingsbelasting en de toename van chronisch zieken. Met de petitie willen ook wij de overheid oproepen om zijn verantwoordelijkheid op te nemen in zijn allerbelangrijkste taak, met name de bescherming van de bevolking. In het bijzonder voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de schadelijke gezondheidsgevolgen van gepulste microgolfstraling. Ik citeer het Freiburger Appel (10): ''In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.''


Met hoogachting,

De initiatiefnemers van de petitie:

- Steven Boone
- De Vlaamse werkgroep Beperk de Straling - www.beperkdestraling.org
- De Vlaamse vereniging StralingsArmVlaanderen - www.stralingsarmvlaanderen.org
- De Waalse vereniging Teslabel Coordination a.s.b.l. - www.teslabel.be
- De Brusselse vereniging Collectif Dé-Mobilisation
- De redactie van de Benelux informatie website StopUMTS - www.stopumts.be
- Patrick Vanden Berghe


Meer informatie:

- Steven Boone (coördinator van de petitie)
- E-mail: info@petitie-elektrosmog.be
- Website: www.petitie-elektrosmog.be


Bronnen:

(1) Persbericht BIPT ''1 kandidaat voor de vierde 3G-vergunning'':
www.auction2011.be/nl/1-kandidaat-voor-de-vierde-3g-vergunning

(2) Humo nr. 3668 van 21 dec. 2010; pagina 71; ''Premier Blackberry...'':
www.stralingsarmvlaanderen.org/resources/Humo/HUMO-dec-2010-GSM-dossier.pdf

(3) Hoorzitting over blootstelling niet-ioniserende stralingen van 24 jan. 2008. Prof. Victor Moshchalkov (pag. 15-20) en Prof. Dr. Stefaan Van Gool (pag. 20-25):
docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1724-1.pdf

(4) Een overzicht van studies die de schadelijke effecten documenteren is onder andere te vinden op:
www.emfacts.com/electricwords

in het BioInitiative rapport:
pdf/BioInitiative.pdf

in het werk van de Belgische arts Dr. Jean Pilette:
pdf/pilette.pdf

(5) Oproepen en appèls van medici en professoren:
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=25

(6) Oproepen van de Europese Unie aan de lidstaten:
www.petition-electrosmog.be/article.php?l=nl&id=26

(7) Report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: ''The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment'' (6 mei 2011):
www.next-up.org

(8) De analyse in De Standaard van 6 okt. 2009 ''Drie is genoeg'': www.beperkdestraling.org/images/stories/Artikels/Antennes/Drie_is_genoeg_10_2009.pdf

(9) De Britse Groenen brachten vorig jaar het rapport ''Better together'' uit, waarin ze de grote energieverspilling door meerdere overlappende netwerken aan de kaak stellen en waarin ze pleiten voor het delen van:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=74

(10) Het Freiburger Appel ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en 40.000 burgers:
http://home.scarlet.be/~tsj06951/appel_nl.pdfLees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie