Televisie-debat over de 3 V/m norm voor het Brussels gewest

donderdag, 05 mei 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Beperk de Straling 4 mei 2011

Televisie-debat over de 3 V/m norm voor het Brussels gewest

Op Tl Bruxelles vond een debat plaats m.b.t. de norm van 3 V/m met:

-Evelyne Huytebroeck van Ecolo: Brussels Minister van Milieu
-Didier Gosuin van MR-FDF: Burgemeester van Oudergem
-Paul-Marie Dessart van Mobistar
-Grald Hanotiaux van het collectief D-Mobilisation en van Teslabel

Gerald Hanotiaux bekritiseerde de huidige wetgeving:

-De norm van 3 V/m die voor de zeer schadelijke gepulste microgolfstraling veel te hoog is voor de volksgezondheid.

-De wetgeving die geen rekening houdt met de vele elektrogevoeligen die geen normaal leven meer kunnen leiden.

-De nieuwe meetmethode die enkel rekening houdt met gemiddeldes. Tijdens de actie van bezorgde inwoners van Brussel (de ''Elektromagnetische Wandeling in Elsene'' van 2 april) werd herhaaldelijk veel hogere waarden dan de 3 V/m-norm gemeten, zelfs meer dan 6,5 V/m.

Brussels Minister van Leefmilieu Huytenbroeck vermeldde dat de huidige wetgeving een gevolg is van een consensus tussen de verschillende stakeholders, maar dat ze fier is op de wetgeving omdat het (op papier) n van de laagste normen is in Europa.

In de gemeente Oudergem heeft men meettesten gedaan in 2007. Destijds waren zo'n 30% van de GSM-masten boven de 3 V/m. Met de huidige meetmethode overschrijden echter slechts enkele masten in het gewest Brussel de 3 V/m!

Volgens Burgemeester Gosuin is er een groot probleem. Enerzijds verlaagt men de norm naar 3 V/m, anderzijds verandert men tegelijkertijd de meetmethode (door te werken met gemiddeldes) die minder streng is waardoor de vele GSM-masten die effectief meer stralen dan 3 V/m toch toegelaten worden!

Burgemeester Gosuin vermeldde tevens dat het onmogelijk is dat slechts n persoon de talloze masten controleert. Zeker aangezien de operatoren perfect op afstand het vermogen kunnen verlagen alsook verhogen.

Paul-Marie Dessart van Mobistar benadrukte de parodoxale situatie waarbij de GSM-operatoren wel dienden te voldoen aan de 3 V/m- norm en o.a. zenders van radio-amateurs en tv- zendmasten niet.

Bron: Tl Bruxelles

Commentaar (Franstalig) op dit debat van de organisatie Teslabel.be zie:
www.teslabel.be/politique/131-video-la-norme-bruxelloise-des-3-vm-en-debat .

Nederlandse samenvatting:
Teslabel bekritiseert de huidige meetmethode, gebaseerd op gemiddelden die geen rekening houdt met de niet-thermische schadelijke biologische effecten en die bovendien niet strookt met de geest van de wet.

Teslabel benadrukt dat de norm tevens zo snel mogelijk verlaagd moet worden naar 0,6 V/m zoals ook voorgesteld door Ecolo en dhr. Gosuin van de MR.

Voor het originele bericht zie:
www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276%3Atelevisie-debat-over-de-3-vm-norm-in-het-gewest-brussel&catid=43%3Anieuws-algemeen&Itemid=1 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie