Reportage over het verzet tegen wifi in Brugge.

dinsdag, 01 maart 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Focus WTV 28 febr. 2011

Het gratis draadloos netwerk in Brugge wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. De vzw (Vereniging zonder winstoogmerk - red. Stopumts) Beperk de Straling wijst op de gevaren van permanente stralen, en vooral dat Bruggelingen geen keuze hebben om er zich wel of niet aan bloot te stellen.

Het gratis netwerk dient eigenlijk om het systeem van camerabewaking te kunnen uitbreiden, zegt de vzw. De stad Brugge stelde intussen een commissie samen die de straling van alle mogelijke antennes op het grondgebied in kaart moet brengen.

Voor de reportage zie:
www.focus-wtv.tv/programma/focus/bezorgdheid-over-straling-draadloos-internet .

Persbericht Draadloos internet Brugge ontvangen 1 maart 2011


Draadloos internet Brugge:

Zie:
www.focus-wtv.tv/programma/focus/draadloos-internet-brugge . en www.focus-wtv.tv/programma/focus/bezorgdheid-over-straling-draadloos-internet .

Geachte redactie:

Het Brugse stadsbestuur is er in geslaagd het project met als doel de draadloze aansturing van haar bewakingscamera's aan de Bruggeling te verkopen onder de kleurrijke verpakking ''gratis draadloos internet voor iedereen''.

Uit de reportage (zie link) valt op te merken dat het zogenaamde ''gratis'' internetaanbod uiteindelijk zeer beperkt is. Wil de Brugse bewoner optimaal surfen via dit Zapfi netwerk dan is hij of zij verplicht een antenne (10 Euro) aan te kopen en een bijkomend abonnement (80 Euro) aan te schaffen. En dit allemaal bovenop de 1.250.000 Euro die het Brugs stadsbestuur via de gemeentelijke belastingen betaalt aan privé operator ZapFi. Dankzij deze lokale overheidssteun krijgt het privé bedrijfje alle kansen om zijn netwerk via dit belastinggeld uit te breiden.

Onlangs publiceerde de krant het Nieuwsblad volgend artikel: '' Slechts 4 op 100 mensen surfen mobiel.''
Dit betekent dat de stad Brugge een project lanceert voor amper 200 mobiele surfers waardoor meer dan 170.000 Bruggelingen blootgesteld worden aan wifi- straling bovenop de straling van de reeds aanwezige gsm en umts antennes. En in het bijzonder de kleine kinderen !

Het Brugse stadsbestuur verdedigt dit project door haar bevolking wijs te maken dat zij het bijkomende stralingsniveau zullen opvolgen via de aankoop van een stralingsmeter, met het argument dat zij de uitgezonden stralingsniveau's van de gsm- en umts antennes zullen verlagen naar 0,6V/m.

Dit is pure volksverlakkerij aangezien de stralingsnormen (20,6V/m voor gsm 900 MHz) gewestelijke materie zijn. De stad Gent heeft in 2008 een NJET gekregen van de telecomoperatoren toen dit Gents stadsbestuur opteerde om de stralingswaarden in de stad Gent te verlagen naar 0,6V/m en dit omwille van de toenmalige federale stralingsnormen.

Nogmaals: Het aangeboden gratis draadloos internet is enkel een aan de bevolking verkochte verpakking van de werkelijkheid, namelijk het draadloze aansturen van bewakingscamera's.

mvg
Jan Allein
Coördinator
Werkgroep Beperk De Straling
0473/990836

---------------------------------------------------------------

In een reactie op dit persbericht laat de St. Milieuziektes ons weten:

De gewestelijke norm is 3 V/m voor GSM900, maar voor Wifi is dat 4,34 V/m per antenne. Cumulatief is de gewestelijke norm 30,7 V/m voor Wifi.

Om aan die 30,7 V/m te komen zijn 50 antennes à 4,34 V/m nodig.
(Dus 50 Access points.)

Voorts is de Wifi provider een privé operator Zapfi, waarmee de gemeente een afspraak zou kunnen maken dat ze zich aan maximaal 0,6 V/m (per antenne) zullen houden.
(De Hoge Belgische Gezondheidsraad is met haar adviezen blijven steken op 3 V/m, cumulatief, maar heeft zich nog niet uitgesproken over 0,6 V/m.
BdS heeft bij de Hoge Raad het wetsvoorstel van het LNE ministerie omtrent de cumulative component niet aangevochten aan de hand van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. )

Bepalend is ook welke stralingsmeter de gemeente Brugge gaat aanschaffen, want een breedbandmeter kan de signalen niet optellen, en meet enkel één signaal, namelijk het sterkste. (Zie *het bitje* November 2010)

De stad Parijs heeft ook een overeenkomst met de providers dat de 2 V/m niet overschreden zal worden.Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie