Algemeen gsm-verbod in scholen niet haalbaar. In Frankrijk wel!

woensdag, 02 februari 2011 - Categorie: Berichten Belgie

Gerelateerd bericht: www.www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4114

Bron: Het Laatste Nieuws 31 jan. 2010

Algemeen gsm-verbod in scholen niet haalbaar

Een algemeen verbod op het gebruik van gsm's op school is niet wenselijk en evenmin praktisch doenbaar. Dat staat in een bundel krachtlijnen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) over internet en gsm-gebruik op school. Scholen kiezen beter voor een proactieve pedagogische aanpak dan voor een louter restrictieve, is de algemene teneur van de tekst.
''De alomtegenwoordigheid van de nieuwe media zal door de school niet afgeblokt kunnen worden, maar wel in zekere zin gekanaliseerd'', stelt de koepel van de katholieke middelbare scholen in Vlaanderen. ''Het is een uitdaging voor de school om te proberen leerlingen op een volwassen manier van de nieuwe media gebruik te leren maken.''

De leerlingen moeten leren ''doelmatig, proportioneel en kritisch'' om te gaan met bijvoorbeeld hun gsm, met filmpjes die ze met hun gsm opnamen of met internet. Dat doe je niet door de gsm volledig te verbieden op school, iets wat in theorie wel zou kunnen via het schoolreglement. ''Het is aangewezen om leerlingen een vorm van discipline eigen te maken, hen met de gsm te leren omgaan en de consequenties ervan correct in te schatten. Dat kan door een beperkt gebruik op school met duidelijke grenzen toe te laten. Dat kan zowel naar functie als naar tijdstip'', zo staat in de krachtlijnen.

In lessen integreren
Nieuwe media eerder omarmen dan verbieden, vereist ook dat de leraren zelf er voldoende kennis van hebben. ''Elke leraar integreert nieuwe media op zinvolle wijze in zijn lessen. Hij moedigt initiatieven aan van leerlingen om nieuwe media bij hun studie te gebruiken en beschouwt het als zijn plicht de recente ontwikkelingen in de nieuwe media binnen zijn vakgebied te volgen'', luidt een van de krachtlijnen. De leraar heeft ook een voorbeeldfunctie: hij moet niet met zijn mobieltje bellen op momenten dat het voor de leerlingen verboden is.

Het VVKSO ziet in onder meer e-learning, elektronische leerplatformen, internet, digitale borden en het gebruik van de gsm bij wetenschappelijke experimenten ''mogelijkheden om de nieuwe media een meerwaarde te laten betekenen voor het leren''.

De school heeft een ondersteunende rol. Zij moet voldoende investeren in infrastructuur en apparatuur en in opleiding voor het personeel.

Schoolreglement
Ook bij een proactieve aanpak zijn afspraken nodig. Daarvoor is er het schoolreglement. Daarin ''kan men een aantal afspraken en leefregels opnemen waarvan de school de naleving ook effectief kan afdwingen, bijvoorbeeld de regel dat foto's en filmopnames niet toegestaan zijn zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon'', aldus de krachtlijnen.

Het VVKSO benadrukt dat het gaat om krachtlijnen en dat uiteindelijk de scholen zelf hun beleid individueel bepalen.

Voor het originele artikel zie:
www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/1215745/2011/01/31/Algemeen-gsm-verbod-in-scholen-niet-haalbaar.dhtml .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie