Interview met Prof. van Lammeren Universiteit Wageningen over bladonderzoek.

woensdag, 24 november 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Oorspronkelijk geplaatst 21 nov. 2010
Update met toegevoegde links 24 nov. 2010

Het grote opschudding veroorzakende onderzoek van de Universiteit Wageningen over ziekten van bomen en planten die door de straling van mobiele telefonie veroorzaakt zou zijn haalt ook de voorpagina's van de internationale pers.

In België heeft het Laatste Nieuws zelfs een primeur met fragmenten van een interview met Prof. André van Lammeren, de leider van het onderzoek. Ook aan het woord de Belgische oncoloog Stephan van Gool (gespecialiseerd in hersentumoren) die enkele wijze woorden richt tot de medewerkers van het Kennisplatform EMV en de Cie EMV van de Gezondheidsraad, naar wij aannemen.

De korte (ruim 1 minuut durende) video wordt begeleid door de tekst van het persbericht zoals dat ook in Nederlandse kranten verschenen is met tevens de vermelding dat het TNO (-wederom naar wij aannemen- vanwege haar lucratieve opdrachten van Big Telecom), zich ijlings gedistantieerd heeft van de conclusies van het onderzoek. Geld is nu eenmaal belangrijker dan zorgen om de volksgezondheid:

Voor het opzienbarende videofragment zie:
www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1185015/2010/11/19/Straling-gsm-en-draadloos-internet-maakt-bomen-ziek.dhtml .

De begeleidende tekst in Het Laatste Nieuws van 19 nov. 2010:

De straling van zendinstallaties voor mobiele telefonie en draadloos internet is schadelijk voor bomen, stelt een recent Nederlands onderzoek van de Wageningen Universiteit, TNO en de gemeente Alphen aan den Rijn.
Het onderzoek startte nadat ambtenaren van Alphen aan den Rijn vijf jaar geleden vreemde zaken ontdekten bij bomen. Ze krijgen opmerkelijke afwijkingen in groei, en bloedingen en scheuren in de bast. De ziekteverschijnselen blijken zich echter niet te beperken tot de Nederlandse gemeente, maar komen voor in de hele westerse wereld, meldt Webwereld.

Experiment
De afdeling plantcelbiologie van de Universiteit Wageningen startte daarop een experiment. ''In een klimaatruimte zijn essen en verschillende kruidachtige planten gedurende drie maanden blootgesteld aan 6 stralingsbronnen (accesspoints) met frequenties variérend van 2.412 tot 2.472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand,'' zeggen de wetenschappers.

''Eerste waarnemingen wijzen op een negatief effect op de gezondheid van essen. Bladeren nabij de stralingsbronnen vertoonden aan het einde van de onderzoeksperiode 'loodglansachtige effecten' die het gevolg blijken te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. De 'loodglans' wordt opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.''

''Proeven met Arabidopsis- en maiszaaicultures wijzen op groei- en bloeivertraging als zaaicultures vergeleken worden met cultures in identieke klimaatruimten zonder stralingsbelasting.''

Meer onderzoek nodig
De onderzoekers hoeden zich wel voor te overhaaste conclusies over de precieze oorzaken van de problemen, en benadrukken dat verder onderzoek over een langere periode nodig is. Naast de elektromagnetische velden die veroorzaakt worden door de zendinstallaties voor mobiele telefonie en draadloos internet, kijken de onderzoekers ook naar ultrafijn stof als mogelijke oorzaak van het probleem. Dat stof is zo klein dat het kan binnendringen bij organismen.

In Nederland vertoont alleszins maar liefst 70 procent van alle bomen in het stedelijk gebied dezelfde symptomen, tegenover 10 procent vijf jaar geleden. Bomen in dichter beboste gebieden hebben er nauwelijks last van. De wetenschappers willen in verder onderzoek dan ook nagaan of een appel van een zieke boom nog wel gegeten kan worden, of wat de economische gevolgen zijn van de problemen.

TNO distantieert zich
Niet alle medewerkers van het onderzoek zijn het overigens eens met de voorlopige doch straffe conclusie. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) neemt afstand van het voorlopige besluit dat straling de veroorzaker van ziekte is.

''Een TNO-medewerker heeft gedurende het traject een aantal keren deelgenomen aan discussies en feedback gegeven op meetopstellingen en meetresultaten. Juist de conclusies over het gesuggereerde oorzakelijk verband zijn expliciet nooit ondersteund door TNO'', luidt het. ''TNO distantieert zich nadrukkelijk van de conclusies over een oorzakelijk verband tussen WiFi en plantgezondheid en laat die geheel voor rekening van de Universiteit Wageningen''.

Voor het originele bericht met ruim 70 reacties zie:
www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1185015/2010/11/19/Straling-gsm-en-draadloos-internet-maakt-bomen-ziek.dhtml .

Voor een uitvoerig commentaar van de meettechnicus Ing. Ch. Claessens zie www.milieuziektes.nl/Pagina11.html . (geheel onderaan bij 22 nov).Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie