Wanpraktijken met gsm-verzekering. Gezondheidsschade niet verzekerd.

zondag, 07 november 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: De Standaard 6 nov. 2010

Wanpraktijken met gsm-verzekering aangeklaagd

Auteur: Bart Moerman

Test-Aankoop dient een klacht in tegen een aantal telefoonwinkels die samen met een gsm ook een verzekering verkopen.
De consumentenorganisatie dient bij de economische inspectie een klacht in tegen The Phone House, Bel Company en Media Markt voor deze praktijken.

De klachten over de gsm-verzekering blijven maar toestromen bij Test-Aankoop, beklemtoont woordvoerder Nico De Bie.

Vaak keert die verzekering uiteindelijk niets uit voor zaken die nochtans in de voorwaarden staan. Zo geldt de verzekering ook voor diefstal, maar soms wordt een vergoeding geweigerd omdat het niet om diefstal met geweld gaat. Of vochtschade wordt niet gedekt, hoewel ze expliciet in de voorwaarden opgenomen is. Soms wordt geen vervang-gsm aangeboden, zelfs al is dat uitdrukkelijk bepaald in de polisvoorwaarden.

'In een aantal gevallen gaat het duidelijk om een contractuele wanprestatie', stelt Test-Aankoop. 'In andere gevallen kan men spreken over oplichting.'

Test-Aankoop heeft al langer een aantal getuigenissen hierover, maar het VRT-programma Volt bracht met een 'undercover-reportage' op 20oktober nog meer bewijzen aan, ook over de manier waarop de verzekering verkocht wordt.

Soms wordt de consument totaal niet genformeerd, en doet men hem een verkoopdocument tekenen zonder dat hij het beseft. Soms ook wordt essentile informatie verzwegen. In minstens n geval werd echt gelogen. 'Het gaat om een verkoopdocument dat u moet ondertekenen', zei de verkoper zonder blikken of blozen.

Bovendien is vaak ook sprake van illegale koppelverkoop. Sinds dit voorjaar is koppelverkoop wel toegelaten, maar niet als n bestanddeel een financile dienst is zoals een verzekering. Dat de winkels die ook verkopen, is op zich niet verboden. Maar ze mogen geen speciale korting geven voor wie zowel een gsm als een verzekering koopt, stelt Test-Aankoop.

De economische inspectie gaf gisteren geen commentaar. 'De inspectie wil eerst een grondig onderzoek voeren voor ze zich uitspreekt', zegt woordvoerder Ortwin De Vliegher namens minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

'Het klopt dat koppelverkoop met een financile dienst verboden is, maar daar zijn uitzonderingen op. Dat moet allemaal nagegaan worden. Er moet ook nog onderzocht worden of er een globaal probleem is, of gewoon her en der een overijverige verkoper.'

Voor het originele artikel zie:
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=QQ31SH32 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie