Drongen: Geen vergunning voor zendmast in Drongen

dinsdag, 26 oktober 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Zie ook het gerelateerde bericht: Berichten%20Internationaal/5203

Bron: Het laatste Nieuws 25 okt. 2010

Geen vergunning voor zendmast in Drongen

De vergunning voor een zendmast in Drongen is door een stedenbouwkundig ambtenaar ingetrokken, omdat een duidelijke motivering over gezondheidsrisico's ontbrak. Volgens de Werkgroep 'Beperk De Straling' gaat het om een primeur, te meer daar de ambtenaar zich steunde op een advies aan de Raad van State en het arrest niet afwachtte.
Op 6 januari 2006 verkreeg de NMBS-holding een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een zendmast voor haar veiligheidsnet in Drongen. Een stedenbouwkundig ambtenaar besliste op 25 augustus om die vergunning in te trekken. De ambtenaar wachtte niet op een definitief arrest van de Raad van State in die zaak en verwijst in zijn motivering naar een verslag van de eerste auditeur. Die adviseerde om de beslissing te vernietigen omdat het motiveringsbeginsel geschonden werd door het gebrek aan een duidelijke motivering met betrekking tot de gezondheidsrisico's.

Onwettig
Bovendien staat in datzelfde advies aan de Raad van State dat de algemene regels van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet volstaan omdat er geen details staan over de afstand tot de antenne en de duur van de blootstelling voor mensen.

Daarnaast herinnert de eerste adviseur eraan dat het KB (2005) over de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven op 20 mei 2009 werd vernietigd. ''Als de Raad van State die redenering volgt, dan zijn alle zendinstallaties die na die datum gebouwd werden onwettig,'' aldus Jan Allein (Werkgroep). (belga/dea)
25/10/10

Voor het originele bericht zie:
www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1174584/2010/10/25/Geen-vergunning-voor-zendmast-in-Drongen.dhtml .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie