Straling gsm-mast Blankenberge zou ver onder de norm zijn.

zaterdag, 09 oktober 2010 - Categorie: Berichten Belgie

Bron: Het Nieuwsblad, 9 okt. 2010

Straling gsm-mast ver onder de norm

BLANKENBERGE - Uit een recent onderzoek van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie is een onaangekondigde meting gebeurd van de straling, die afkomstig is van de gsm-antenne op het stadhuis. Het stadsbestuur had de meting expliciet aangevraagd.

De totale blootstelling van een persoon aan radiogolven afkomstig van alle bronnen samen, mag volgens de Gezondheidsraad niet hoger zijn dan 3 volt per meter.

De gemeten waarde van de gsm-mast op het stadhuis over een periode van 6minuten was 0,35 volt per meter, wat ver onder de toegestane norm is.

Meestal onthoudt Stopumts zich van publicatie van reacties op artikelen. Onderstaande reactie van meettechnicus Ing. Ch. Claessens is echter van essentieel belang en heeft ook betrekking op de meetresultaten in Nederland van het antennebureau. Door piekwaarden te meten ipv cumulatieve veldsterkte kan men ten onrechte stellen dat de stralingsbelasting in Nederland af zou nemen ( Berichten%20Nederland/5104 ):

Reacties

1 reactie

Op 09 oktober 2010 om 13u21, zei Charles Claessens:

Wat een slechte journalist. De Hoge gezondheidsraad heeft slechts geadviseerd. De Vlaamse overheid, het LNE, heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld. En die zeggen expliciet, dat niet alle bronnen samen, maar slechts n enkele GSM900 antenne maar 3 V/m mag zenden.

Nu meet het BIPT met apparatuur, die geen onderscheid tussen antennes kan maken, dus zij weten niet of zij een GSM900 of een UMTS zender gemeten hebben.

Voorts meten zij RMS (dat is een gemiddelde en geen piekwaarden). Vanwege schommelingen bij zenders meet men gedurende 6 minuten en neemt daar het gemiddelde van. Dus het gemiddelde van gemiddelden. Dat is iets anders dan wat de burger over zich heen krijgt. Lees meer op www.milieuziektes.be

Voor het origineel zie:
www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=F330JEO6 .Lees verder in de categorie Berichten Belgie | Terug naar homepage | Lees de introductie